Sökning: "politiska dimensioner"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden politiska dimensioner.

 1. 1. Medborgardialog – en väg mot demokratiutveckling? : En studie av medborgardialogsprocesser i tre svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Melina Noriega Santos; [2022]
  Nyckelord :medborgardialog; demokrati; deltagande; inflytande; legitimitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats adresserar problemet med att uppnå ökat medborgardeltagande i samhällsplanering och politiska beslut. För att adressera problemet har studien som syfte att undersöka hur svenska kommuners medborgardialogsarbete förhåller sig till de demokratiska värdena legitimitet, effektivitet och social rättvisa. LÄS MER

 2. 2. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Dricksvattenhantering involverar flera aktörer från olika yrken från olika discipliner över flera skalor inom den svenska offentliga sektorn. Det involverar också enskilda konsumenter inom kontinuerligt växande samhällen. Utöver detta står dagens råvattenintäkter inför växande utmaningar som en konsekvens av klimatförändringen. LÄS MER

 3. 3. Det är logiskt att anpassa sig till logiken : En experimentell studie om hur nutida plattformars logik påverkar trovärdigheten hos SVT.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Tova Sundberg; [2021]
  Nyckelord :credibility; logic; platform; public service; SVT; trovärdighet; logik; plattform; public service; SVT;

  Sammanfattning : Det spelar ingen roll hur perfekt ett nyhetsmedie är i teorin om det inte konsumeras eller litas på av samhällets medborgare (Strömbäck et al., 2020). Tillit och trovärdighet gentemot medier, såväl kommersiella- som public service-drivna, är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Strategisk samordning för vattenvårdsprojekt : Fungerande verktyg för effektiva åtgärder och samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johan Hellman; [2021]
  Nyckelord :Strategi; samverkan; faunapassage; vattenkraft; vattenvård; vattenförvaltning;

  Sammanfattning : Ett vattenvårdsprojekt samlar ofta många intressenter som drivs av åtskilda intressen som kan behöva samverka för att nå gemensamma målbilder och acceptans i samhället. Ekonomiska, miljömässiga, sociala och politiska dimensioner har identifierats av Stockholm Water Institute för att nå en hållbar vattenförvaltning och ett ökat fokus på samverkan kring vattenvårdsprojekt riktas idag av myndigheter och aktörer. LÄS MER

 5. 5. Att skilja mästerverk från mästare : En argumentations-, idé- och ideologianalys av opinionsjournalistiken på ledar- och kulturplats i DN, SVD, Aftonbladet och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Maria Sammer; [2021]
  Nyckelord :Sak och person;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i två mediala debatter: (1.) Peter Handke och Nobelpriset i litteratur, 2019, samt (2. LÄS MER