Sökning: "politiska fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden politiska fenomen.

 1. 1. Influencers i politiken : En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ multimodal analys av politisk influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Emmie Karlsson; Alice Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :politisk kommunikation; influencer marketing; politisk influencer marketing; deltagarkultur; trovärdighet; transparens; opinion;

  Sammanfattning : Under valåret 2018 har vi kunnat se politikers nära kontakt med influencers på sociala medier. Valrörelsen på Instagram har bestått av influencers och politikers förklädda relationer. En potentiell problematik för de båda aktörernas transparens och trovärdighet. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas mening efter kriget? En studie om uppkomsten av det kulturella traumat i Syrien och dess effekter på de syriska flyktingarnas liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Belal Alabd; [2019]
  Nyckelord :narrative; kultur; post-trauma; diskurs; krig; Syrien; integration; flyktingar; revolution; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2011 utbröt den sociala och politiska revolution i Syrien som senare utvecklades till en väpnad konflikt mellan regimen och olika väpnade folkliga grupper. Under perioden mellan 2012 och 2018 eskalerade konflikten och bredde ut sig i stort sett över hela Syrien. LÄS MER

 3. 3. Politiska influencers : En kvalitativ textanalys av politisk opinionsbildning i den digitala eran

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en digital värld uppkommer fenomen som påverkar det politiska beteendemönstret hos människor. Ett sådant fenomen är digital opinionsbildning vilket har blivit ett viktigt verktyg i den politiska debatten världen över under senare decennier. LÄS MER

 4. 4. Make EU Lagom Again: En kvalitativ studie över populism som ett kommunikativt fenomen i en svensk valrörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ludwig Svensson; Mickey Magnusson; [2019]
  Nyckelord :populism; political communication; mediatization; Kristdemokraterna; EU; the people; populist communication; anti-establishment; heartlands; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study on the strategic communication that Kristdemokraterna use in their campaign for the European parliament 2019, Make EU Lagom Again from a perspective on populism as a political communication style. This in order to expand the knowledge on how populism as a communicative phenomenon can be understood in the context of Swedish politics. LÄS MER

 5. 5. Svenska Värderingar : En kvantitativ studie om köns-och värderingsskillnader i partisympati för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Tegeback; [2019]
  Nyckelord :Högerpopulism; Sverigedemokraterna; Kön; Politiska attityder; GAL-TAN;

  Sammanfattning : Högerpopulismen har vuxit sig stark i Europa och västvärlden på senaste tiden. Fenomen som Trump, Brexit och Sverigedemokraterna är exempel på detta. Sverigedemokraterna har störst stöd bland män och samma mönster återfinns i stora delar av Europa. LÄS MER