Sökning: "politiska fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden politiska fenomen.

 1. 1. Svenska kommuners arbete mot våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Hennix; [2020-03-03]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; policy; vänster-högerdimensionen; kommuner; ideologi;

  Sammanfattning : Våldsbejakande extremism är inget nytt fenomen men har på senare år varit en omdebatterad politisk fråga. Trots att de nationella riktlinjer som finns tydligt lyfter fram att det förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ska ske på lokal nivå och att Sveriges kommuner är ytterst ansvariga varierar de förebyggande arbetet stort mellan landets kommuner. LÄS MER

 2. 2. Socialism - miljöpolitikens vän eller fiende? : En kvalitativ studie över Vänsterpartiets miljöpolitik över tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emelie Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Environmental politics; greening of the left; environment; deep ecology; environmentalism; Miljöpolitik; miljö; Vänsterpartiet; djupekologi; environmentalism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative investigation, the study is focused on the Swedish political party the Left Party and the party’s environmental politics. Previous research has shown that former traditional socialist parties have been greening over time, a phenomenon called greening of the left. LÄS MER

 3. 3. Rösta på oss!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Brandt; [2020]
  Nyckelord :politik; politisk kommunikation; personifikation; valaffischer; semiotisk analys; Centerpartiet; Liberalerna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vart fjärde år, i valtider, uppstår en viss typ av kommunikation då och enbart då. Valaffischer trycks än idag i stora upplagor och sätts upp vid valda platser i hela Sverige, vilket leder till en stor exponering hos invånarna. LÄS MER

 4. 4. Politisk åskådning som geografiskt fenomen : En kvantitativ analys av ett Nordeuropeiskt invandringskritiskt parti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristoffer Lundgren Thånell; [2020]
  Nyckelord :Politisk geografi; politisk åskådning; invandringskritiska partier; Sverigedemokraterna; Geografisk variation;

  Sammanfattning : Politisk geografisk segregation är prevalent i Europa där befolkningens politiska åskådning varierar kraftigt geografiskt. Europas politiska klimat har de senaste decennierna sett en framfart av den invandringskritiska partifamiljen vilken utmärker sig av sin rurala väljarbas – områden ofta präglade av högt politiskt missnöje till följd av de växande urbana städerna. LÄS MER

 5. 5. New Public Managements påverkan på den svenska arbetsmarknaden : En kritisk diskursanalys om privatiseringen av Arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Teodor Wallentin; Kalle Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Privatisering; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingen står inför nya utmaningar. I denna uppsats har vi valt att utgå från Arbetsförmedlingens (2019) omvärldsrapport för att få en vidare förståelse kring den omdaning myndigheten står inför i och med privatiseringen. LÄS MER