Sökning: "politiska idéer"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden politiska idéer.

 1. 1. I ständig rörelse: Managementidéers genomslag i offentlig kulturverksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miranda Olsson; [2022]
  Nyckelord :autonomi; konstnärlig frihet; styrning; organisation; management; kultur; professionell autonomi; formell organisation;

  Sammanfattning : Idéer om styrning och organisation har de senaste decennierna blivit allt mer framträdande i den offentliga förvaltningen där ett ideal om en mer företagslik organisation har vuxit fram. I relation till pågående diskussioner om den politiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten presenteras i denna uppsats en studie av managementidéernas genomslag inom kulturområdet och dess påverkan på den professionella autonomin inom offentlig kulturverksamhet. LÄS MER

 2. 2. En segregerad syn på segregationen : En jämförande och beskrivande idéanalys av politiska partiers syn på segregationen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Segregation; idéanalys; politiska partier;

  Sammanfattning : Segregationen i det svenska samhället har ökat. Segregationens processer och dynamik upprätthåller geografiska, socioekonomiska och etniska skillnader mellan individer och grupper. Segregationens utveckling medför negativa konsekvenser vilket oroar många, och har under den senaste tiden varit i fokus för den politiska debatten. LÄS MER

 3. 3. Hur talar Sveriges tre största politiska partier om mänskliga rättigheter?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnea Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Politiska partier; Svensk politik; Mänskliga rättigheter; Liberal internationalism; Medborgarskap; Demokrati; Frihet; Likabehandling; Utrikespolitik.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige står inför ett valår 2022 och partiernas politik kan komma att innehålla formuleringar som kan härledas till de mänskliga rättigheterna. Den här uppsatsen kommer att ta oss tillbaka till förra valåret 2018 och analysera hur Sveriges tre största politiska partier talade om mänskliga rättigheter i sina valmanifest. LÄS MER

 4. 4. Vad är logiken i det? -En konstruktivistisk analys av värnpliktens vilande och återaktivering

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Rickard Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Försvarspolitik; Konstruktivism; Lämplighetslogik; Strategi; Teoretisk lins; Totalförsvarsplikt; Textanalys; Värnplikt;

  Sammanfattning : Den 16 juni 2009 röstades regeringens proposition igenom som innebar att Sverige gick från ett värnpliktsförsvar till ett frivilligt försvar. Redan 2017 beslutade sedan regeringen att återaktivera plikten igen. LÄS MER

 5. 5. "Utan läsande urartar demokratin" : Det kulturpolitiska arbetet med litteraturförmedling och läsfrämjande för den vuxna läsaren mellan 2011 och 2021

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emilia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Kulturpolitik; litteraturpolitik; icke-läsare; läsovana; vuxna läsare; läsfrämjande; litteraturförmedling; litteraturdidaktik; axiologi; litteratursociologi; värde; värdering; innehållsanalys; receptionsteori; receptionsforskning; responsteori; bokmarknad; kvalitetslitteratur; populärlitteratur;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks den vuxna icke-läsarens plats i det kulturpolitiska arbetet rörande litteraturförmedling och läsfrämjande under åren 2011-2021. Läsforskningen och kulturpolitikens arbete med litteratur och läsning fokuserar idag till stora delar på gruppen barn och unga. LÄS MER