Sökning: "politiska ideologier"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden politiska ideologier.

 1. 1. LO-förbunden i ett nytt politiskt landskap : En kvalitativ studie om LO-förbundens förhållningssätt till medlemmarnas ökade stöd för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Landsorganisationen; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; förbunden; utbildning; värderingar; fackföreningsrörelsen; arbetarklassen; högerpopulistiska partier; högerextrema partier;

  Sammanfattning : Allt sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har det politiska klimatet tillika det politiska landskapet i Sverige kraftigt påverkats och förändrats. Sverigedemokraterna betraktas av vissa som ett rasistiskt och högerpopulistiskt parti, som lyckats förankrat sig hos arbetarklassen. LÄS MER

 2. 2. Handlingsplaner i matematik : Innebörd och Operationalisering av Likvärdighet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Maria Johansson; Cecilia Lindegren-Österholm; [2019]
  Nyckelord :Equity; Mathematical education; Critical Discourse Analysis; Action plans in mathematics; Quality Management; Likvärdighet; Matematikundervisning; Kritisk diskursanalys; Handlingsplan i matematik; Kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : In the Swedish school as well as internationally, the concept of equity has in recent decades gained a prominent position. At the same time, the Swedish school has become municipalized and developed to become goal- and result driven, and one way of governing the results is by the development of various action plans. LÄS MER

 3. 3. Är ideologierna döda i samhällskunskapsläromedel? : En jämförande studie av ideologiernas plats och användning i tre samhällskunskapsläromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Xavier Volpato; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskapsdidaktik; politiska ideologier; idékritik; diskursanalys; läromedel för gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den följande uppsatsen avser att belysa hur olika samhällskunskapsläromedel presenterar och använder ideologierna från ett didaktiskt perspektiv. Uppsatsen är en beskrivande studie som med hjälp av idealtyper analyserar hur ideologier används i samhällskunskapsläromedel för gymnasieskolan med ämnesdidaktik i åtanke. LÄS MER

 4. 4. Ungas psykiska ohälsa som politiskt problem : Kritisk diskursanalys av problemrepresentationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sigrid Lindström; Tova Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Politisk problemrepresentation; kritisk diskursanalys; psykisk ohälsa hos unga;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos unga i Sverige har under de senaste åren diskuterats i media såväl som i riksdagen, som ett allt större problem. De typer av psykisk ohälsa som konstateras öka mest är olika ångestsyndrom, depressioner och stressrelaterad ohälsa. Denna studie fokuserar på dessa typer av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. "Det blir helt enkelt ingen riktig valkampanj utan valaffischer." : En semiotisk- och retorisk analys av förekomsten av ideologier i Sveriges valaffischer 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jolanda Stenstam; [2019]
  Nyckelord :politisk kommunikation; visuell kommunikation; riksdagsval; valaffisch; ideologi; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att analysera förekomsten av ideologier i Sveriges riksdagspartiers valaffischer från valet 2018. Specifikt analyseras åtta valaffischer, en från vartdera parti. Med avstamp i fältet politisk kommunikation görs en kvalitativ innehållsanalys. Semiotiken och retoriken fungerar som teori och metod. LÄS MER