Sökning: "politiska modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden politiska modeller.

 1. 1. En öppen mötesplats för alla : En flerfallstudie om bemötandet av politiska events intressenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Vissgården; Liv Krusell Weidling; [2021]
  Nyckelord :organization; event; political event; stakeholder; treatment; organisation; event; politiska event; intressent; bemötande;

  Sammanfattning : Många politiska event har som syfte att vara en öppen mötesplats för alla, vilket gör att denna typ av event kan anses som komplexa. Dessa komplexa event har många aktörer, både offentliga och privata, som har en påverkan eller påverkas av att vara en del av ett politiskt event. Med teoretisk term benämns dessa aktörer som intressenter. LÄS MER

 2. 2. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av rationaliteten i perspektivstudiens beslutsprocess

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Tomas Siverstig; [2020]
  Nyckelord :perspektivstudien; beslutsteori; rationellmodell; begränsad rationalitet; militär förmågeutveckling;

  Sammanfattning : Internationella och nationella omvärldsanalyser beskriver att omfattande omställningar i den militära förmågan kan krävas då behov och utmaningar förändras med allt högre hastighet t.ex. avseende teknikutvecklingen eller de ekonomiska, politiska och demografiska förhållandena. LÄS MER

 4. 4. Kris och riskperceptioner : Och dess socialpsykologiska effekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Carl Larsson; [2020]
  Nyckelord :Risk; kris; alienation; vertikal tillit; fortunistiska attityder;

  Sammanfattning : Med framväxten av det moderna samhället och dess teknologiska, organisatoriska och sociala komplexitet följer nya typer av risker och kriser. Det kan vara vardagsnära och personliga risker så som olyckor eller andra negativa händelser i den omedelbara närheten. LÄS MER

 5. 5. Solar Energy Potential in Kosovo : Pilot study of installation with photovoltaic modules at The University of Prishtina

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mergim Jakupi; Maxwell Minotta Cuervo; [2020]
  Nyckelord :Solar PV; Prosumer; Photovoltaic Incentives; Net metering; Net billing; LCOE; Kosovo; Solceller; Prosumer; Fotovoltaiska Incitament; Nätmätning; Nettofakturering; LCOE; Kosovo;

  Sammanfattning : The Republic of Kosovo, and its 1.8 million inhabitants, is heavily reliant on two highly pollutive lignite coal-fired power plants, Kosova A and Kosova B for energy generation. LÄS MER