Sökning: "politiska sekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden politiska sekreterare.

 1. 1. Den osynlige aktören : En kvalitativ studie om den politiske pressekreteraren

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Lindmark; Lotta Karlsson; [2017]
  Nyckelord :pressekreterare; demokrati; media; politik; kommunikation;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Inom svensk politik har kategorin av icke folkvalda vuxit i antal och är numera konstant närvarande och aktiva inom det politiska systemet. Dessa yrkesroller har anställts för att bedriva politik och är därmed inte folkvalda representanter. LÄS MER

 2. 2. Policyprofessionella - ett hot mot demokratin? : En kvantitativ studie av politiska sekreterare och demokrati i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Kristiansson Åström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De policyprofessionella, en växande och allt mer inflytelserik kategori politiska makthavare står i fokus för denna uppsats. Aktörer som bedriver politik utan att vara folkvalda och vilka av tidigare litteratur beskrivs som ett potentiellt hot mot den representativa demokratin. LÄS MER

 3. 3. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Jungklo; Pamela Ponichtera; [2017]
  Nyckelord :Democratic; representative democratic; politiker; politiskt parti; kommunalval; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER

 4. 4. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pamela Ponichtera; Maja Jungklo; [2017]
  Nyckelord :demokrati; representativ demokrati; valdeltagande; politiker; politiskt parti; kommunalval; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER

 5. 5. Med möjlighet att binda : Tillkännagivandets funktioner i det svenska parlamentariska systemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Nina Dakwar; [2015]
  Nyckelord :tillkännagivande; parlamentarisk demokrati; konstitutionell praxis; riksdagens skrivelser; regeringens redogörelser; konstitutionsutskottets granskning.;

  Sammanfattning : Tillkännagivanden från riksdagen till regeringen är ett statsvetenskapligt ämne inom svensk politik som är bristfälligt studerat. Syftet med denna beskrivande studie är att öka kunskapen om tillkännagivandet och vilka funktioner det fyller. LÄS MER