Sökning: "politiska skandaler"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden politiska skandaler.

 1. 1. Making an exit - Don't forget your face on the way out : Swedish politician's exit-strategies when face is threatened

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Nastasja Bujwid Hugosson; [2021]
  Nyckelord :face; apologies; scandals; political scandals; excuses; face theory; image repair theory; ursäkter; skandaler; politiska skandaler; ansikte; artighetsstrategier;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study where the theory of face and image repair theory evaluate the apologetic strategy of a pudel. The analysed data is from Swedish former Members of Parliament that had to leave their positions due to scandals they were involved in that affected them personally. LÄS MER

 2. 2. Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Reijers; Natalie Chehadé; [2020]
  Nyckelord :Swedish Academy; Sara Danius; Horace Engdahl; framing; gender; scandal journalism and cultural journalism; Svenska Akademien; Sara Danius; Horace Engdahl; gestaltning; genus; skandaljournalistik och kulturjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. LÄS MER

 3. 3. Vem får avgå vid politiska skandaler? En undersökning av kategori, kön och kärnvärde vid politiska skandaler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Sundin; [2020]
  Nyckelord :Political Scandals; resignations; outcome; gender; core values; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year politicians resign because of political scandals. The scandals are of various kinds and can for example be a controversial statement or that the politician intentionally or unintentionally forgot to pay his taxes. LÄS MER

 4. 4. KÖNSSTEREOTYPER I DEN POLITISKA VARDAGSRAPPORTERINGEN, FINNS DE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Alsterholm; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stereotypifiering; Könsstereotyper; Könsroller; Vardagspolitik; Medieporträttering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur media porträtterar manliga och kvinnliga ministrar i vardagspolitiken. Uppsatsen tar avstamp i tidigare studier om medial framställning av manliga och kvinnliga politiker i samband med politiska skandaler, eller då politiker utsätts för stark medial uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. POLITISKA MEDIEDREV : En komparativ studie om nyhetsmediernas framställning och gestaltning av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Erika Borg; Sara Jones Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Håkan Juholt; politiska skandaler; mediedrev; Svenska Dagbladet; gestaltning; genus.;

  Sammanfattning : Hur gestaltas en politisk skandal i nyhetsmedia? Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt är två exempel på politiska ledare som tvingats lämna sina poster, bland annat efter hårt tryck från medierna. Efter Kinberg Batras avgång som partiledare för Moderaterna väcktes debatten om hennes könstillhörighet samt roll som kvinnlig ledare inom den politiska sfären. LÄS MER