Sökning: "politiska tal"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden politiska tal.

 1. 1. Autorité, affinité et l'art d'argumenter. Une analyse de l’usage de la référence littéraire dans le discours présidentiel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lovisa Petersson; [2021-12-07]
  Nyckelord :Intertextualité; Ethos; Pathos; Citation; Référence; Allusion;

  Sammanfattning : Det är vanligt förekommande att franska politiker refererar till författare och litterära verk i sina tal. Denna uppsats undersöker vilka skälen är till att den franska presidenten använder litterära referenser i tal. LÄS MER

 2. 2. GAMLA LIDINGÖBRON : Vad har en kulturhistorisk värdering för värde?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Elisabet Gunnarsdotter Lundvall; [2021]
  Nyckelord :Cultural historical valde; cultural heritage; the municipal decision-making process; Old Lidingo bridge; iron and steel stress bridge; preservation; conservation alternatives; Kulturarv; Kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kulturvärden; bevara och förnya; kulturhistorisk värdebeskrivning; fackverksbroar; planmonopol; planmonopolet; beslutsprocesser; politiska beslut; broar; Gamla Lidingöbron; Danviksbron; Stockholms broar; kommunalpolitik; kommunal beslutsprocess; fackverksbro; bågbro; tjänstemanna ansvar; bevarandevärde; PBL; Plan och bygglagen; bevarande alternativ;

  Sammanfattning : I takt med att allt fler kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs i landets kommuner håller Sveriges kulturarv på att utarmas enligt Riksantikvarieämbetet. Vilken betydelse har då en kulturhistorisk värdebeskrivning i den kommunala beslutsprocessen? Lidingö stad valdes som fallstudie eftersom man där beslutat att riva öns landmärke, en fackverksbro av järn och nitad stål, Gamla Lidingöbron, invigd 1925. LÄS MER

 3. 3. Nytta, kunskap och jämlikhet : Jordbrukskunskap i Sverige 1772-1794

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Erik Wiklund; [2021]
  Nyckelord :1700-tal; Kungliga Vetenskapsakademien; jordbruk; ståndssamhälle; medborgarskap; boundary work; kunskapsspridning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om spridningen av jordbrukskunskap i Sverige under slutet av 1700-talet. Genom en analys av källmaterial från i första hand Kungliga Vetenskapsakademien, men även andra samhällsinstitutioner involverade i att försöka förbättra det svenska jordbruket, undersöker jag vilken roll spridandet av jordbrukskunskap spelade i den sociala och politiska utvecklingen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Sverigedemokraternas retorik kring islam inom verbal debatt : En retorisk analys utifrån teorier om populism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Lif; Dilan Demirbag; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; islam; retorik; populism; retorikanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera Sverigedemokraternas nutida politiska retorik kring islam och jämföra denna med teorier om hur populism uttrycks inom politik. Med detta kan Sverigedemokraternas rykte som ett populistiskt parti undersökas vidare i detalj, samt skapa en bild av hur de argumenterar i politiska sammanhang kring ett så stort och viktigt ämne som islam, relevant i ett nutida politiskt klimat där invandringsfrågan är starkt omdiskuterad. LÄS MER

 5. 5. Grattis på internationella kvinnodagen : En undersökning om jämställdhet och genus genom gestaltandet av kvinnan via media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmy Blom; Josefin Bäck; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; gestaltning; 8 mars; internationella kvinnodagen;

  Sammanfattning : Sedan grundandet av internationella kvinnodagen har kvinnor givits utrymme att framföra åsikter och förslag för ett jämställt samhälle. Den här undersökningen kastar ljus på hur genus, kvinnan och kvinnofrågor gestaltas och kommuniceras under internationella kvinnodagen, samt om det skett någon förändring i kommunikation mellan åren2014-2020. LÄS MER