Sökning: "politiskt ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden politiskt ansvar.

 1. 1. VEM ANSES VARA ANSVARIG FÖR MIGRATIONSPOLITIKEN? - En dagspress-studie om debatten inom politiska och humanitära ansvarsfrågor i Sverige och Norge under 2016-2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Uggla; [2021-05-11]
  Nyckelord :Dagspress; debatt; migration; ansvar; politiskt ansvar; humanitärt ansvar; EU; strategi; Sverige; Norge;

  Sammanfattning : The EU launched a new migration policy in 2016. The policy itself and the EU has faced criticism in the daily press and there is a confusion regarding who is responsible for the migrations policy’s successful development. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter det ansvar som flytt: En innehållsanalys av hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av covid-19-pandemin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilmer Rosell Ödén; Axel Eliasson; [2021]
  Nyckelord :ansvar; ansvarsutkrävande; blame shifting; covid-19; delegering; krishantering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Sveriges regering har kommunicerat ansvar under det första halvåret av coronapandemin. Uppsatsens syfte är även att erbjuda några potentiella förklaringar till regeringens agerande samt resonera kring vilka följder detta kan tänkas få för möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. LÄS MER

 3. 3. Kommuners arbete för industriell och urban symbios : Erfarenheter och utformning av ett verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofie Nyman; Alice Engström; [2021]
  Nyckelord :industrial symbiosis; urban symbiosis; tools for industrial and urban symbiosis; municipal sustainability work; environmental strategic work; industriell symbios; urban symbios; verktyg för industriell och urban symbios; kommuners hållbarhetsarbete; miljöstrategiskt arbete;

  Sammanfattning : As the world's population increases, so does the use of resources and thus also the amount of waste. This is an unsustainable resource use trend, with low resource efficiency and high throughput, but can be counteracted with a circular economy. In recent years, an increasing number of initiatives have been taken to strengthen sustainability work. LÄS MER

 4. 4. Nygammalt tjänstemannaansvar? - En analys av tjänstemannens ansvar i Sverige och Finland, samt Sveriges vilja till reform

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Widebeck; Linus Wiberg; [2021]
  Nyckelord :tjänstemannaansvar; tillitsdelegationen; new public governance; sverige; finland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I juni 2020 släppte Tillitsdelegationen en undersökning med förslag på reformer av den svenska tjänstemannaansvars-lagstiftningen för att uppnå ett större förtroende för den offentliga förvaltningen. Den undersökning kom till efter flera års debatt kring en reform av lagstiftningen, med en majoritet för att stärka påföljderna för tjänstefel. LÄS MER

 5. 5. Vikten av ekonomiskt bistånd till våldsutsatta kvinnor : En intervjustudie av socialsekreterares upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Intisar Almansour; Yasmin Nesajer; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter i arbetet med våldsutsatta kvinnor. För att besvara studiens frågeställningar om hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd upplever sina möjligheter och resurser samt sitt handlingsutrymme i arbetet med våldsutsatta kvinnor har vi utgått från en kvalitativ studie som består av semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. LÄS MER