Sökning: "politiskt deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden politiskt deltagande.

 1. 1. Bortom EU-spelets regler : Politiska kunskaper om EU i läroböcker och dess möjliggörande till politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Fessé; Melina Aslan; [2023]
  Nyckelord :EU-education; textbook review; political knowledge; political participation; upper secondary school; civics; democratic competency; EU-undervising; läromedelsgranskning; politisk kunskap; politiskt deltagande; gymnasiet; samhällskunskap; demokratikompetens;

  Sammanfattning : Sweden is a member of the European Union and Sweden’s turn-out in the elections to the European Parliament is low compared to its own national elections. Earlier research in the field of didactics in civics regarding the EU have mostly focused on aspects of civic education such as which subject content teachers teach and what knowledge they test their students on. LÄS MER

 2. 2. Tillfällig underhållning eller viktig vägledning? : En intervjustudie om ungdomars valkompassanvändning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Arvids; [2023]
  Nyckelord :Vote advice application; Political participation; Valkompass; Politiskt deltagande;

  Sammanfattning : A growing alienation of citizens from politics is a current challenge to many modern democracies. Citizen participation is vital for democracy and engaging citizens becomes a central question within political science. At the same time the use of voting advice applications (VAAs) has increased steadily, particularly popular among young voters. LÄS MER

 3. 3. Hur formar vi goda samhällsmedborgare? : En systematisk forskningsöversikt som undersöker olika arbetsmetoder i samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och medborgerligt engagemang

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Trifa Taleb Aziz; Fanny Rud Wallroth; [2023]
  Nyckelord :Samhällsmedborgare; samhällskunskapsdidaktik; politiskt deltagande; medborgarundervisning; demokratiska värden; deliberativa samtal; projektbaserad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka arbetsmetoder det finns inom samhällskunskapsämnet som främjar elevers vilja till politiskt deltagande och engagemang. Vi finner en problematik i att samhällskunskapsdidaktiken inte har presenterat några konkreta eller utvärderade metoder för hur vi som lärare på bästa möjliga sätt kan utforma vår undervisning för att arbeta aktivt med att bilda demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER

 4. 4. En kultur av isolering Om äldre människors politiska deltagande i en kulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Blomqvist; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kultur; Kollektivistisk; Individualistisk; Äldre; Politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Att äldre människor deltar mindre i nationella val än andra åldersgrupper är uppenbart givet tidigare forskning. Det finns en mängd anledningar bakom detta, däribland deras allt större isolering från samhället i övrigt. LÄS MER

 5. 5. UNGDOMSFÖRBUNDEN OCH UNGAS REPRESENTATION En kvantitativ studie om hur ungdomsförbundens storlek påverkar ungas deskriptiva representation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vincent Nordgren; [2022-02-07]
  Nyckelord :deskriptiv representation; ungas representation; ungdomsförbund; utbud och efterfrågan; närvarons politik; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom deskriptiv representation har mestadels studerat skillnaden i representationen mellan kvinnor och män, denna uppsatsen kommer istället fokusera på ungas representation. I förhållande till andelen röstberättigade finns det en kraftig underrepresentation av unga ledamöter i de svenska beslutsfattande församlingarna, men med en stor variation mellan olika kommuner och regioner. LÄS MER