Sökning: "politiskt missnöje"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden politiskt missnöje.

 1. 1. #metoo och ett förklätt missnöje : en studie av kritikstormen efter ett omdebatterat avsnitt av Uppdrag Granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Sarah Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Journalistik; Näthat; Systerskap; Feminism; #metoo; Missnöje; Demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera den kritik som riktades mot en kvinnlig journalist i ett laddat politiskt läge, det vill säga #metoo, och samtidigt studera hur feminism avtecknar sig i detta. Ett samhälle där kommentarsfält har blivit en etablerad arena för offentlig diskussioner, innebär ökad utsatthet för journalister. LÄS MER

 2. 2. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Reklamera : nya förutsättningar för det medborgerliga engagemanget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Westberg; Julia Ohlström; [2017]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; politiskt deltagande; könsdiskriminerande reklam; Reklamera; sociala medier; offentligt samtal; medierad mobilisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker, genom en fallstudie i form av kvalitativ innehållsanalys, Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera som ett uttryck för en ny typ av medborgerligt engagemang. Den medieteknologiska utvecklingen, i kombination med en demokratisk och politisk utveckling i samhället, har kommit att innebära nya former för det medborgerliga engagemanget. LÄS MER

 4. 4. Sovjets arvlösa barnbarn? : Den ryska diasporans politiska och kulturella situation i dagens Lettland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Modéer Wiking; [2016]
  Nyckelord :Diaspora; politiskt missnöje; identitet; utanförskap; Sovjetunionen; Lettland; Ryssland; Baltikum; integration; diasporateori; postsovjetiska stater; ryska minoritetsgrupper; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the political and cultural situation of the Russian speaking minority, who remained in the Baltic states after the fall of the Soviet Union. This essay is based on previous research and theories regardning the Diaspora politics in order to understand the underlying reasons for the political dissatifaction of the Diaspora. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap, politiskt missnöje eller rasism? : Varför röstar svenska väljare på Sverigedemokraterna?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Nordmark; Isabelle Bergman; [2014]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; voters of the Sweden Democrats; skepticism towards immigrants; social isolation; political dissatisfaction; Sverigedemokraterna; SD-väljare; invandrarskeptisism; social isolering; politiskt missnöje;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara vilka sociala och värderingsmässiga faktorer som ökar svenska väljares benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna samt undersöka om den mediala och allmänt vedertagna föreställningen om SD-väljaren stämmer. Detta undersöktes med bivariata analyser och ett antal binära logistiska regressionsanalyser. LÄS MER