Sökning: "politiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 1448 uppsatser innehållade ordet politiskt.

 1. 1. Politiseringens påverkan på bistånd. En kvantitativ studie om politisering och biståndsimplementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Pregmark; [2022-02-09]
  Nyckelord :bistånd; politisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan graden av politisering i ett givarland och graden av politisering i mottagarländerna. Undersökningen genomförs med 194 stater med data från OECD (2021) och Quality of government-institutes standard dataset (2021). LÄS MER

 2. 2. En kultur av isolering Om äldre människors politiska deltagande i en kulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Blomqvist; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kultur; Kollektivistisk; Individualistisk; Äldre; Politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Att äldre människor deltar mindre i nationella val än andra åldersgrupper är uppenbart givet tidigare forskning. Det finns en mängd anledningar bakom detta, däribland deras allt större isolering från samhället i övrigt. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMSFÖRBUNDEN OCH UNGAS REPRESENTATION En kvantitativ studie om hur ungdomsförbundens storlek påverkar ungas deskriptiva representation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vincent Nordgren; [2022-02-07]
  Nyckelord :deskriptiv representation; ungas representation; ungdomsförbund; utbud och efterfrågan; närvarons politik; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom deskriptiv representation har mestadels studerat skillnaden i representationen mellan kvinnor och män, denna uppsatsen kommer istället fokusera på ungas representation. I förhållande till andelen röstberättigade finns det en kraftig underrepresentation av unga ledamöter i de svenska beslutsfattande församlingarna, men med en stor variation mellan olika kommuner och regioner. LÄS MER

 4. 4. Kulturell polarisering och politiskt färgade medier : En jämförande studie av mediekonsumenters kulturella kapital och tidningars organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andromeda Berrios; Tuva Kind; [2022]
  Nyckelord :Polarisering; Kommunikation; Organisation; Journalistik; Politik; Identitet;

  Sammanfattning : The Swedish political landscape has become more polarized with questions regarding multiculturalism, identity and globalization. The same polarization is reflected in the way media and news outlets report on current events. LÄS MER

 5. 5. Rättvis omställning : En narrativ studie om Norrlands industriomvandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maja Renntun; Emma Nord; [2022]
  Nyckelord :Just transition; climate transformation; climate goals; European green deal; industrial transformation; justice claims; narrative; policies; national climate policy; regional development; local responsibility; Rättvis omställning; klimatomställning; klimatmål; EU:s gröna giv; industriomvandling; rättviseanspråk; narrativ; policys; nationell klimatpolitik; regional utveckling; kommunalt ansvar;

  Sammanfattning : För att stödja regioner och industrier att minska växthusgasutsläppen och nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 har EU tagit fram färdplanen “Den gröna given” och fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO syftar till att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som följer av omställningen mot mindre kolintensiva processer i sårbara regioner och industrier. LÄS MER