Sökning: "polkon"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet polkon.

 1. 1. En analys av polisers resonerande kring beslutsfattande gällande legitim våldsanvändning. : Med fokus på poliser i yttre tjänst.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Jimmy Lindblad; [2022]
  Nyckelord :Laga befogenhet; polis; polisiär våldsanvändning; beslut; beslutsfattande; polkon; polisiärt beslutsfattande; dual process theory;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på svenska polisers beslutsfattning inom situationer där någon form av legitim våldsanvändning kan bli aktuell. I uppsatsen har sex poliser från polisområde södra Skåne (POSS) tillfrågats om deras beslutsfattande i tre fiktiva scenarion. LÄS MER

 2. 2. Polisiära övningar mot pågående dödligt våld : En innehållsanalys av polisens övning POLKON HT2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ylva Nilsson; Linn Engelholm; [2021]
  Nyckelord :Active shooter; POLKON; police drill; active shooter situation; PDV; POLKON; polisövning; pågående dödligt våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera polisens övning POLKON HT2020 och hur övningen kunde förstås utifrån den kunskap som finns om pågående dödligt våld. Vidare syftade studien till att ta reda på hur kunskapen och analysen av övningen kunde användas för att planera framtida övningar. LÄS MER