Sökning: "poll"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet poll.

 1. 1. Implementing and Investigating Partial Consent for Privacy Management of Android

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mohan Krishna Reddy Nallamilli; Satya Venkat Naidu Jagatha; [2022]
  Nyckelord :Partial consent; Access control; Data Privacy; Data Security; Usability Aspect;

  Sammanfattning : Background: Data privacy and security has been a big concern in recent years. Data privacy is a concern for everybody who owns a smartphone or accesses a website. This is due to the applications that have been installed on the device or the cookies that have been acquired via websites in the form of advertising cookies. LÄS MER

 2. 2. Är kvinnor mer religiösa än män? : En litteratusstudie om förhållandet mellan kön och religiositet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Charlotta Nässén; [2022]
  Nyckelord :religion; kön; könsskillnader; universalitet; socialisation; personlighet; forskningsbias; kulturpsykologi;

  Sammanfattning : Att kvinnor skulle vara mer religiösa än män är något som gjort sig gällande inom den religionspsykologiska forskningen under flera decennier. Företeelsen har traditionellt sett hävdats vara universellt gångbar och genom åren har flertalet teorier utvecklats med förhoppning om att beskriva orsaken till diskrepansen mellan könen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor i byggbranschen : Jämställdhet i korrelation till arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Joanna Grönqvist; Wilma Mattsson Johansson; [2022]
  Nyckelord :Equality; women in the construction industry; macho culture; working environment; norms; safety behaviours;

  Sammanfattning : The unequal gender distribution in the construction industry is a verifiable truth and previous research indicates that there may be a connection between this inequality and the work environment. Therefore, this report will address gender equality and its correlation with the work environment in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. Avslut, separation och anknytning i psykoterapi : Hur psykoterapeuter avslutar psykoterapier med klienter som har en otrygg anknytningsstil i sina nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marcus van der Poll; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt psykoanalytisk teori kan ett avslut jämföras med en förlust. Givet att den psykoterapeutiska relationen kan betraktas som en anknytningsrelation kan avslutet i en psykoterapi och separationen från psykoterapeuten framkalla reaktioner som försvårar klienternas möjlighet att sörja förlusten och att lämna psykoterapeuten på ett tryggt sätt. LÄS MER

 5. 5. “THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY” The Ethnographic Content Analysis of the Negative Political Ads in the Post-Soviet Hybrid Democracy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tamar Samkharadze; [2021-09-13]
  Nyckelord :Negative Campaigning; Attack ads; Post-Soviet; Hybrid democracy; Personalization of Politics; Ethnographic Content Analysis;

  Sammanfattning : Research in field negative campaigning has demonstrated an anglophone nature. Little is known about strategies of negativity beyond American and the Western European scope. LÄS MER