Sökning: "pollinators"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet pollinators.

 1. 1. Eternal sunshine on the flower-spotted ground : Investigating diel rhythms during midnight sun on high-Arctic pollinators

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emma Limosa Djurberg; [2021]
  Nyckelord :High Arctic; Svalbard; Spitsbergen; insects; diel rythms; midnight sun; adaptation; foraging;

  Sammanfattning : With over 600 articles about terrestrial invertebrates in Svalbard we still lack basic knowledge about pollinator-plant interactions in this part of the high-Arctic. It has never before been investigated how the activity of pollinators varies over a 24-hour timeframe in the high Arctic. LÄS MER

 2. 2. Intercropping oats with annual clovers : effects on yields and aspects of biodiversity

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2021]
  Nyckelord :intercropping; cover cropping; pollinators; natural predators; weeds; clover; oats;

  Sammanfattning : The use of fertilizers, pesticides and herbicides has contributed to greatly increase the crop yields per hectare. Humanity has become reliant on artificial inputs overshadowing usage of resources from ecosystem services that we continue to weaken further, by using agricultural practises decreasing landscape and species diversity. LÄS MER

 3. 3. Examining the Link between Temperature and Flight Phenology in Hoverflies (Diptera: Syrphidae) Using Swedish Citizen Science Data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Malin Magnusson Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :climate change; hoverfly; phenology; pollinator; Sweden; Syrphidae;

  Sammanfattning : Global warming is causing a general trend of rising temperatures worldwide. Simultaneously there is also a decline in populations of pollinators all over the world. Therefore, it is important to examine the effect warming temperatures might have on different pollinator species. LÄS MER

 4. 4. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Strand; [2021]
  Nyckelord :örtgräsmatta; gräsmatta; bruksgräsmatta; gräsyta; biologisk mångfald; skötsel;

  Sammanfattning : En stor del av det urbana landskapets grönområde utgörs idag av olika typer av gräsytor. Mer än häften av dessa gräsytor är bruksgräsmatta. LÄS MER

 5. 5. Inte bara en bisyssla : och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elsa Rozenbeek; [2021]
  Nyckelord :pollinatörer; pollinering; skyddszoner; blomsterremsor; biologisk mångfald; Samzoner;

  Sammanfattning : Efterfrågan på pollinerade produkter från jordbruket ökar i takt med jordens befolkning. Samtidigt hotas pollinatörers existens av mänsklig omvandling av deras livsmiljöer och ett varmare klimat. LÄS MER