Sökning: "polska svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden polska svenska.

 1. 1. På väg till det förlovade landet. : En kvalitativ undersökning av polska och fransktalande invandrares etablering på arbetsmarknaden i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Bénédicte Michel Dahl; Agata Trzeciakiewicz; [2021]
  Nyckelord :nätverk; kapital; invandring; etablering; utbildning;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur fransktalande och polska invandrare har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. De områden som rör våra forskningsfrågor är nätverk, utbildning och varför våra informanter valde att flytta till Sverige. LÄS MER

 2. 2. Överlevandes möte med Sverige -En studie av vittnesmål från Polska Källinstitutet i Lund 1945-1946Hanna JanssonSjälvständigt arbete i historia 15 hpHandledare: Izabela DahlVårterminen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur överlevande från de nazityska koncentrationslägren skildrar sitt möte med Sverige eller svensk hjälporganisation. Detta görs genom att studera vittnesmål från Polska Källinstitutet i Lunds arkiv. LÄS MER

 3. 3. Lagprövning i Sverige och Polen : en komparativ studie med ett rättsgenetiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katarina Konkol; [2021]
  Nyckelord :lagprövning; normprövning; judicial review; Polen; Konstitutionella Tribunalen;

  Sammanfattning : Polen har sedan 2017 varit föremål för EU:s disciplinära förfaranden på grund av allvarliga brott mot rättsstatsprincipen. Detta är ett resultat av omfattande politiska reformer av rättsväsendet genomförda av det polska regeringspartiet Rätt och rättvisa (Prawo i sprawiedliwość, PiS). LÄS MER

 4. 4. Onshore Wind Energy  Market Analysis : Of Sweden, Poland, and Romania

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARTA D'ANGELO; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The shift towards sustainability is a key point in many countries’ energy programs. Among renewable energy technologies, wind power offers high productivity and reliability. However, its profitability is strongly dependent on the support of favorable political environment, national and/or European incentives, and market opportunities. LÄS MER

 5. 5. Att uttala eller inte uttala: En kvalitativ studie i utbildningsvetenskap om elevers förmåga att uttala ord på engelska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Uttal; fonetik; dialekter; engelska; svenska; polska; arabiska; persiska; vietnamesiska; utbildning; uttalsövningar; General Works;

  Sammanfattning : Uttal i det engelska språket är inte alltid det lättaste för alla elever. Det som påverkas elevernas uttal är i vissa fall vilket modersmål de talar, och givetvis hur länge de har studerat engelska, samt hur mycket de har blivit exponerade för språket tidigare. LÄS MER