Sökning: "polyarki"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet polyarki.

 1. 1. Lustration i Tjeckien och Slovakien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martina Divkovic; [2020]
  Nyckelord :lustration; Tjeckien; Slovakien; demokrati; polyarki; kommunism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Tjeckiens och Slovakiens lustrationer och testar ifall dessa har påverkat hur väl demokratiska processer och rättigheter fungerar och respekteras i landet. Lustration är lagar som undersöker vem som arbetat med och begått brott mot mänskligheten under kommunistiska auktoritära styren som båda dessa länder levde under innan de gick över till demokrati. LÄS MER

 2. 2. "Vad gör en demokrati demokratisk? Er definition av demokrati, tack". : Om demokratiteorin i gymnasieskolan genom läroplan, läromedel och lärare sedan 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Samuel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :maximalistisk demokrati; minimalistisk demokrati; demokratiundervisning; mänskliga rättigheter; kvalitativ studie; läroplan för gymnasieskolan; polyarki; elitdemokrati; democracy as human rights; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Här följer en kvalitativ tvärsnittsstudie genom metodtriangulering vilken undersöker och tar fasta på den maximalistiska demokratiteorin i läroplanen, fem läromedel och fyra intervjuer med samhällskunskapslärare. Detta sker analytiskt utifrån utgångspunkten i tre demokratiteoretiska idealtyper: Shumpeters elitdemokrati, Dahls polyarki samt Goodharts Democracy as Human Rights (DHR). LÄS MER

 3. 3. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER

 4. 4. Myanmars demokratiska utveckling utifrån Dahls Polyarki

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nishi Hussain; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :         Abstract The democratic process in Myanmar has been very complex and troublesome. Since Myanmar's way to democratization the country has witnessed an intense ethnic conflict between the Rohingya and the Government which led to one of the largest refugee crisis in the world. LÄS MER

 5. 5. Med demokratin som sköld : En studie om extrema politiska partier och polyarki

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannes Lönnqvist Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how the two extreme parties, the Nordic Resistance Movement and the Communist Party relates to Robert Dahl's seven institutions of polyarchy. This is examined by using a qualitative method. LÄS MER