Sökning: "polyarki"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet polyarki.

 1. 1. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER

 2. 2. Med demokratin som sköld : En studie om extrema politiska partier och polyarki

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannes Lönnqvist Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how the two extreme parties, the Nordic Resistance Movement and the Communist Party relates to Robert Dahl's seven institutions of polyarchy. This is examined by using a qualitative method. LÄS MER

 3. 3. Demokratiska begränsningar i Makedonien : En studie om vilka demokratiska begränsningar som kan identifieras i Makedonien 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Belokozovska; [2018]
  Nyckelord :Democracy; Polyarchy; Macedonia; ideal-type; Demokrati; Polyarki; Makedonien; idealtyp;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to address the issue of democratic restrictions in Macedonia today, 2017, due to all the media attention of the Macedonian political life. It was also an interesting country to study because of its disputes with its neighbouring country Greece, which blocks Macedonia from entering both the European Union and the Northern Atlantic Treaty Organization, NATO. LÄS MER

 4. 4. Ett land i förändring? : En jämförande fallstudie av Ukrainas demokrati innan och efter Euromajdan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Joel Andersson; [2017]
  Nyckelord :Ukraina; Demokrati; Polyarki; Robert Dahl; Hybrid Regim; Auktoritär stat; Viktor Janukovyt;

  Sammanfattning : This essay aims to explore the difference in the political system between the Ukrainian regime in the period 2010-2014 and the regime that emerged out of the euromaidan protests in 2014. Through this the essay will determine if there has been any democratical progress between both of the timelines and if any of the periods achieved the status of democracy. LÄS MER

 5. 5. Sociala mediers påverkan på demokratisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Kallstenius; Karolina Boyoli; [2017]
  Nyckelord :Demokratisering; Sociala medier; Facebook; Twitter; WhatsApp; Tunisien; Gambia; Kuba; Kina; Demokrati; Autokrati; Polyarki; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Media har, på senare år, fått ett större inflytande över världspolitiken tack vare den globala utbredningen av sociala medier med hjälp av internet. Vid projektets start hade vi en teori om att tillgång till fria sociala medier är en av faktorerna som påverkar och sedermera främjar demokratisering. LÄS MER