Sökning: "polyeten"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet polyeten.

 1. 1. Technology and market screening for “green” disposable diapers

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Carolina Nealis; [2021]
  Nyckelord :disposable diapers; nappies; green; eco; ecological; Engångsblöjor; miljövänliga; gröna; eco; ekologiska;

  Sammanfattning : Marknadens påstående om att ”använda så lite plast som möjligt” är vilseledande när 5 av 11 miljövänliga blöjmärken observerades innehålla 80-75% fossil baserad plast.  Detta demonstrerar att vilseledande marknadsföring är närvarande på marknaden av miljövänliga engångsblöjor. LÄS MER

 2. 2. Conceptual design and construction of a UAV wing structure

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Selma Rahman; Anujan Ranganathan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents the design of the wing structure for a UAV called Skywalker X8. A model of the UAV was given and analyzed to design a wing box structure that is twice the size of the current model, with "greener" technology and lightweight materials. LÄS MER

 3. 3. Mapping and investigation of carbon emissions from incineration of plastics : A thesis investigation on common polymers and how they should be managed

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In November 2016 did the city of Stockholm adapt a strategy on by 2040 only utilizing fossil free fuel in alignment with the national target of reaching net zero carbon emissions by 2045. District heating is a well-established technology in Sweden heating about 50 % of the Swedish households and was in 2015 responsible for 58 % of the total energy demand in buildings and households. LÄS MER

 4. 4. Bionedbrytning och mikroplastbildning i akvatiska miljöer : Utvärdering avanalystekniker

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Sandblom; [2020]
  Nyckelord :LDPE; PBAT; cellulosaacetat; bionedbrytbarhet; mikropartikelbildning; DSC; FTIR; dragprov; pH;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat kraftigt i världen sedan 1950-talet, därmed även förekomsten av plastavfall som ansamlas i naturen. Det pågår flera initiativ på internationell nivå för att förebygga och hantera förekomsten av mikroplast i haven och en viktig aspekt för att minska miljöpåverkan från plastavfall är att öka användandet av bionedbrytbara material. LÄS MER

 5. 5. Lämpliga material för textila kärlimplantat : Kartläggning av kliniskt dokumenterade alternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ida Ljungberg; Amanda Martvall; [2020]
  Nyckelord :blood vessels; biocompatibility; FDA; compliance; vascular implants; synthetic polymers; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft; blodkärl; biokompatibilitet; FDA; komplians; kärlimplantat; syntetiska polymerer; U.S. Food and Drug Administration; Y-graft;

  Sammanfattning : En tredjedel av alla bypass-operationer leder till att kärlimplantaten slutar fungerar inom ettårs tid. En anledning till detta är bildandet av ogynnsam vävnad som sker i form av ärrbildning efter implantationen. Ärrvävnaden orsakar nya förträngningar vilket leder till ett försämrat blodflöde. LÄS MER