Sökning: "polyeten"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet polyeten.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Val av material och tillverkare för en medicinsk pillerdosa inklusive en beräkning av tillverkningskostnaden för denna.

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haron Qadiri; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läkemedelsbehandling är i dag den mest omfattande och avgörande interventionen i hälso och sjukvården globalt sett. Idag intar ca. 20 procent av världens befolkning dagligen mediciner som behandlingsform för sina sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av karboniserad LDPE som egenskapsförbättrande tillsats i nya LDPE-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Engin Cömert; [2018]
  Nyckelord :karbonisering; återvinning; miljö; LDPE;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att med hjälp av en speciell mikrovågsugn så kan man omvandla lågdensitetspolyeten (LDPE) till kemikalier med högre värde [1]. Ett försök på att omvandla plastavfall (LDPE) till en produkt med högre värde kommer att göras i detta projekt. LÄS MER

 4. 4. Lab in a weave : en studie kring vätskors förmåga att förflytta sig i textil

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Almestål; Anna Björkquist; [2018]
  Nyckelord :lab-in-a-weave; lab in a weave; wicking; fluid rate; microfluidics; Coolmax®; capillary force; textile; biosensor; lab-in-a-weave; lab in a weave; wicking; vätskeflöde; mikrofluidik; Coolmax®; biosensor; kapillärkraft; textil;

  Sammanfattning : I den här rapporten undersöks hur en vävd textil kan fungera som ett hjälpmedel i analys av vätskor, såsom förorenat vatten eller blod från människor och djur. Det finns i dagsläget ett stort forskningsområde, kallat mikrofluidik, som behandlar förflyttning av vätska i kanaler på mikrometerstora ytor, där det här projektet till viss del kan hjälpa forskningen på området att komma framåt ytterligare ett steg. LÄS MER

 5. 5. Flatstickad distanstextil : Formstickad 3D-struktur och fokus på vidhäftningsförmågan hos olika bindningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Ewert; Moa Ulfsson; [2018]
  Nyckelord :Spacer fabrics; PVC; polyurethane; polyethylene; silicone; polypropylene; adhesion; knitting technology; Distanstextil; PVC; polyuretan; polyeten; silikon; polypropen; vidhäftning; adhesion; trikåteknik;

  Sammanfattning : Sjöräddningssällskapet har sedan 1907 räddat liv genom frivilliga sjöräddare. De har en vision om att kunna effektivisera sina räddningsaktioner genom att skicka ut en drönare till olycksplatsen för att få en övergripande bild av händelsen och på så sätt kunna anpassa rätt utrustning och personal. LÄS MER