Sökning: "polyfon"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet polyfon.

 1. 1. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 2. 2. ”YouTube är allt!" : En kvalitativ undersökning om barns upplevelser av Youtube som social och kulturell plattform

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Stefanie af Björksten; [2020]
  Nyckelord :Youtube; barn; media; barnkultur; barndomsforskning; emotioner; generationsordning; polyfon roman; emoji; karnevalteori;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate why children spend time on Youtube. The study tries to answer the question why by taking part of childrens thoughts on Youtube as a digital room and what kind of feelings and emotions they experience while spending time there. LÄS MER

 3. 3. MahlerNet : Unbounded Orchestral Music with Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elias Lousseief; [2019]
  Nyckelord :music; composition; algorithmic composition; neural networks; recurrent neural networks; RNN; variational autoencoder; VAE; LSTM; BALSTM; MusicVAE; PerformanceRNN; BachProp; musik; komposition; algoritmisk komposition; neurala nätverk; recurrent neural networks; RNN; variational autoencoder; VAE; LSTM; BALSTM; MusicVAE; PerformanceRNN; BachProp;

  Sammanfattning : Modelling music with mathematical and statistical methods in general, and with neural networks in particular, has a long history and has been well explored in the last decades. Exactly when the first attempt at strictly systematic music took place is hard to say; some would say in the days of Mozart, others would say even earlier, but it is safe to say that the field of algorithmic composition has a long history. LÄS MER

 4. 4. Onset detection in polyphonic music

  Master-uppsats, KTH/Tal, musik och hörsel, TMH

  Författare :Nils Efraimsson; [2017]
  Nyckelord :Acoustics; onset detection; Musikakustik; ansatsdetektion;

  Sammanfattning : In music analysis, the beginning of events in a music signal (i.e. sound onset detection) is important for such tasks as sound segmentation, beat recognition and automatic music transcription. The aim of the present work was to make an algorithm for sound onset detection with better performance than other state-of-the-art1 algorithms. LÄS MER

 5. 5. Folkmusik i konstmusiken : Om tonsättarnas användning av Folkmusikkommissionens utgivningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Stina Borg; [2017]
  Nyckelord :Folkmusikkommissionen; Alfvén; Rosenberg; Peterson-Berger; folkmusik; konstmusik; 1900-tal;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att visa hur Folkmusikkommissionens arbete och utgivning av Svenska låtar påverkade tonsättare i Sverige. Folkmusikkommissionen samlade in folkmusik i Sverige i början av 1900-talet, de hade som mål att nå ut till tonsättare som skulle använda materialet och därmed skulle det spridas än mer. LÄS MER