Sökning: "polyfoni"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet polyfoni.

 1. 1. Förfölj mig : En läsning av Sara Lidmans Bära mistel

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Klara Meijer; [2020]
  Nyckelord :Sara Lidman; nakenhet; abjekt; Orfeus; subjektivering;

  Sammanfattning : Kärlek har beskrivits som en estetisk och etisk grund i Sara Lidmans författarskap. Men vad står denna kärlek för och vad står den i relation till? Utifrån Lidmans roman Bära mistel (1960) undersöker uppsatsen bland annat denna fråga. LÄS MER

 2. 2. Paradigm Shift : The musical developement of barbershop harmony between 1939-2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Krigström; [2019]
  Nyckelord :Barbershop; Harmony; Musical Development; Genre-specific; barbershop; stämsång; musikalisk utveckling; genrespecifik;

  Sammanfattning : Barbershop harmony in the form of quartet singing has its roots in the USA from the middle of the 19th century and has grown into its own unique genre. Towards the end of the 1930’s the genre had almost disappeared, and in 1938 an organization was formed to preserve it. LÄS MER

 3. 3. "Literature should reflect the basic principles of our existence" : A mediality analysis of Mo Yan´s Life and Death are Wearing Me Out

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anneliese Fältström; [2018]
  Nyckelord :Mo Yan; Life and Death are Wearing Me Out; Ximen Nao och hans sju liv; inter- och intermedialitet; medial projection; formal imitation; kroppslighet- och våldsmediering; kinesisk litteratur och muntlig tradition; polyfoni; postkolonial teori och intermedialitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to use an intermedial theory to analyse and contextualize embodiment and violence in the Chinese author Mo Yan’s Life and Death Are Wearing Me Out. I use Jørgen Bruhn’s mediality model, introduced in The Intermediality of Narrative Literature: Medialities Matter (2016), to analyse medial phenomena such as intra- and intermediality in the novel. LÄS MER

 4. 4. Vem där? Röst och perspektiv i Kristina Sandbergs Liv till varje pris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Röst; perspektiv; rytm; stil; tempo; distans; polyfoni; dialogicitet; replik; fokalisering; Kristina Sandberg; Liv till varje pris; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker röst, perspektiv samt den rytmiska och stilistiska presentationen av dessa i Kristina Sandbergs roman Liv till varje pris. Uppsatsen undersöker romanens mångstämmighet och därmed dess eventuella polyfoni och dialogicitet... LÄS MER

 5. 5. Musikläggning och spelmekanik : Spelares uppfattning av dataspelsmekanik i förhållande till melodisk polyfoni i musikläggningens kompositioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Gitliz-Schwab; [2015]
  Nyckelord :spelmekanik; polyfoni; musikläggning; nivådesign;

  Sammanfattning : Musikläggning inom film har länge betraktats som en stor konst och vetenskap, med etablerade teorier och otaliga läroböcker om just detta ämne. Musikläggning inom dataspel har inte existerat lika länge, men når idag en produktionsnivå likvärdig allt annat inom musikbranschen. LÄS MER