Sökning: "polymerase chain reaction PCR"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden polymerase chain reaction PCR.

 1. 1. Identifiering av icke-tuberkulösa mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis med hjälp av PCR-teknik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefina Vernersson; [2020]
  Nyckelord :Realtids-PCR; icke-tuberkulösa mykobakterier; Mycobacterium tuberculosis;

  Sammanfattning : Tuberkulos orsakad av Mycobacterium tuberculosis, är en av de ledande dödsorsakerna globalt sett enligt världshälsoorganisationen (WHO). M. tuberculosis ingår i Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) där bland annat Mycobacterium bovis, M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) och Mycobacterium africanum också ingår. LÄS MER

 2. 2. Molecular detection and characterization of begomoviruses from Burkina Faso and Nicaragua

  Magister-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Suneel Sekhar Rachapudi; [2019]
  Nyckelord :geminivirus; begomovirus; Calopogonium mosaic virus; Bean golden mosaic virus; Phaseolus vulgaris; polymerase chain reaction; rolling circle amplification;

  Sammanfattning : Agriculture plays a major role in the economy of countries in Africa and America. Viruses have emerged as major plant pathogens during the last few decades on agriculturally important field crop plants. The genus Begomovirus belongs to the family Geminiviridae, which is the largest family of plant-infecting viruses. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av kommersiella och InHouse kontroller för realtids-PCR vid diagnostik av Herpes simplexvirus 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Samuel Karlsson; Nelly Palma Jansson; [2018]
  Nyckelord :DNA; storage; stability; DNA; förvaring; stabilitet;

  Sammanfattning : Herpes simplexvirus 1 och 2 orsakar godartade sjukdomar, men kan även orsaka mortalitet. Diagnostik av herpes simplexvirus 1 och 2 utförs numera framför allt med realtids- Polymerase chain reaction (PCR). I metoden amplifieras specifika deoxiribonukleinsyra(DNA)-sekvenser till miljontals kopior vilka sedan detekteras med fluorescein. LÄS MER

 4. 4. PCR Analysis as a Method of Microbiological Control in Endodontic Treatment Is there a Correlation to Healing? A pilot study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Elisabeth Björk; Jenny Wu; [2018]
  Nyckelord :PCR; endodontic treatment;

  Sammanfattning : Introduction: It is scientifically established that absence of viable bacteria in the root canal prior to root filling is an important factor for a successful outcome of endodontic treatment. Culturing technique is often used to confirm a root canal free from bacteria before obturation. This technique has some unfavorable limitations. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av Fluidigm-PCR och realtids-PCR vid detektion av Rickettsia spp. : Samt undersökning av risken att drabbas av infektion efter bett av rickettsiainfekterad fästing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Evelina Estberg; Mirela Dulic; [2018]
  Nyckelord :Rickettsios; Ixodes ricinus; Rickettsia helvetica; STING-studien; Spotted fever group;

  Sammanfattning : Fästingburna infektioner är ett ökande problem, och därmed även infektioner orsakade av Rickettsia spp. Syftet med studien var att undersöka risken att drabbas av en infektion efter bett av rickettsiainfekterad fästing. LÄS MER