Sökning: "polyphony"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet polyphony.

 1. 1. The Art of Canon - An artistic approach to the unpublished collection of Cyrillus Kreek.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Arno Gabriel Humal; [2020-06-05]
  Nyckelord :Unpublished works; avaldamata teosed; Cyrillus Kreek’s manuscripts; Estonian Theatre and Music Museum; transcriptions from manuscript; choir polyphony; discovering unperformed music; esitamata teosed; Estonian-Swedish traditional music; Estonian-Swedish folk hymns;

  Sammanfattning : This project explores the 75 unpublished choral pieces from a collection of 150 mixed choir canons written by Cyrillus Kreek. A closer artistic look is being taken at three selected pieces – “Kas sureb nii mu kõige armsam elu?”, “Den signade dag, som vi nu här se” and “Oh Jeesus, sinu valu”. LÄS MER

 2. 2. Det horisontellas förlösande kraft - Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Gustaf Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Flerstämmighet; stämföring; improvisation; kontrapunkt; jazz; piano; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Multiple-voice-improvisation; Polyphony; Voice-leading; Counterpoint; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det horisontellas förlösande kraft – Fem jazzpianisters tänkande kring flerstämmig improvisation och en skiss till en improvisationsmetodik, av Gustaf Rosenberg, har sin bakgrund i en självupplevd uppfattning att det finns grund för metodutveckling på områdena flerstämmig improvisation och stämföring för jazzpianister. Studien undersöker, genom intervjuer med professionella jazzpianister i jämförelse med undervisningsunderlag och annan kunskapsbildning, hur jazzpianister beskriver att de använder och övar på olika flerstämmiga uttryck. LÄS MER

 3. 3. This Devious Subject - about the future of this earthly life, my constructive failure to locate myself, and my being as a relationality of subjectivity, discourse and materiality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Lovisa Sallén; [2019-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Through articulating what I call my weave of understanding, in this thesis I aspire to come to a new understanding of the relation between materiality, discourse and ubjectivity as with my being composing a relationality that figures me a movement in and of the world. Inspired by Arendt’s concept of weaving in combination with Bakhtin’s notion of polyphony and what Icall sympathetic reading as my method I interpret and entangle notions from Foucault, Butler, Spivak, Irigaray, Merleau-Ponty, Derrida, hooks, Bhabha and Barad into what I call my weave of understanding. LÄS MER

 4. 4. "We must speak by the card or equivocation will undo us" -A Bakhtinian Reading of Hamlet and its Pedagogical Implications for Second Language Teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gustav Nyborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, I analyse Shakespeare’s revenge tragedy Hamlet with a Bakhtinian close reading. Using Bakhtinian concepts, such as carnival, dialogism, polyphony and heteroglossia, together with contextualising materials, I analyse Shakespeare’s use of ambiguous language as contextual communication. LÄS MER

 5. 5. Paradigm Shift : The musical developement of barbershop harmony between 1939-2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Krigström; [2019]
  Nyckelord :Barbershop; Harmony; Musical Development; Genre-specific; barbershop; stämsång; musikalisk utveckling; genrespecifik;

  Sammanfattning : Barbershop harmony in the form of quartet singing has its roots in the USA from the middle of the 19th century and has grown into its own unique genre. Towards the end of the 1930’s the genre had almost disappeared, and in 1938 an organization was formed to preserve it. LÄS MER