Sökning: "polystyrene"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet polystyrene.

 1. 1. Shear strain rate dependency of expanded polystyrene foam

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Inst.); KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Författare :Jonathan Bergström; Christoffer Åhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER

 3. 3. ADSORPTION OF STREPTAVIDIN ONTO POLYSTYRENE SURFACE

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Lina Le; [2018]
  Nyckelord :physical chemistry; fysikalisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Microparticles of various sizes carrying different surface modifications have numerous technological and biomedical applications, for example to create a larger target for a molecular receptor by binding multiply ligands to the surface of the microparticle. The aim of the present work is to study how to most efficiently couple protein molecules to the surface of such microparticles. LÄS MER

 4. 4. Real-Time Monitoring of Neurovascular Cells

  Master-uppsats, KTH/Mikro- och nanosystemteknik

  Författare :Vladimir Banovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organs-on-a-chip devices are perfused cell culture systems aimed at creating the minimal functional unit of an organ - suchas the neurovascular unit (NVU) of the brain. NVU-on-a-chip platforms can provide an effective framework for studyingcentral nervous system physiology, disease etiology and provide a mean for drug development. LÄS MER

 5. 5. Optimering av en ytterväggsprodukt : En undersökning av alternativa isoleringsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sofie Karlsson; Agnes Geijersson; [2018]
  Nyckelord :expanded polystyrene; polyurethane; polyisocyanurate; rockwool; wall system; insulation material; thermal conductivity; energy use; carbon dioxide emissions; fire; expanderad polystyren; polyuretan; polyisocyanurat; stenull; väggsystem; isoleringsmaterial; värmeledningsförmåga; energianvändning; koldioxidutsläpp; brand;

  Sammanfattning : AquaVillas CasaBona väggsystem innehåller i dagsläget isoleringsmaterialet EPS, vilket har visat svagheter vid brand. Målet med denna studie var att föreslå ett alternativt isoleringsmaterial till EPS med hänsyn till brand, energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning. LÄS MER