Sökning: "polytropic"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet polytropic.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. An introduction to some ordinary differential equations governing stellar structures

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Yani di Giovanni; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The Lane-Emden equation is a non-linear differential equation governing the equilibrium of polytropic stationary self-gravitating, spherically symmetric star models; $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\theta }{d\xi }}}\right)+\theta ^{n}=0.$$ In the isothermal cases we have the Chandrasekhar equation: $${\frac {1}{\xi ^{2}}}{\frac {d}{d\xi }}\left({\xi ^{2}{\frac {d\psi}{d\xi }}}\right)-e^{-\psi}=0$$ After having derived these models, we will go through all cases for which analytic solutions are achievable. LÄS MER

 3. 3. Hydrodynamic simulations with a radiative surface

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för astronomi

  Författare :Atefeh Barekat; [2013]
  Nyckelord :The Sun; Magnetohydrodynamics; radiative transfer;

  Sammanfattning : We solve the equations of radiation hydrodynamics to compute the time evolution toward one-dimensional equilibrium solutions using ageneralized Kramers opacity, κ=κ0 ρa Tb, with adjustable prefactor κ0 and exponents a and b on density ρ and temperature T, respectively. We choose our initial conditions to be isothermal and find that the early time evolution away from the isothermal state is fastest near the height where the optical depth is unity, and is slower both above and below it. LÄS MER

 4. 4. Collisions beetween Jupiter-like planets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Tobias Albertsson; [2010]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Med hjälp av tredimensionella datorsimulationer har vi studerat utfallen från kollisioner mellan planeter. Målet med projektet var att utreda beroendet av kollisionsparametrar som till exempel avståndet vid närmaste passage, hastighet och planeternas massor. LÄS MER

 5. 5. Mean Value Model of the Gas Temperature at the Exhaust Valve

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för systemteknik; Institutionen för systemteknik

  Författare :Filip Ainouz; Jonas Vedholm; [2009]
  Nyckelord :medelvärdesmodell; avgasventilen; avgastemperatur;

  Sammanfattning : Over the years many investigations of the gas temperature at the exhaust valve have been made. Nevertheless the modeling of the gas temperature still remains an unsolved problem. LÄS MER