Sökning: "polyuretanlim"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet polyuretanlim.

 1. 1. Lim i skor : Vattenbaserade lim som ett mindre riskfyllt alternativ till lösningsbaserade lim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Trieb; Jennie Lönnesjö; [2020]
  Nyckelord :Adhesives in footwear; Shoe bonding; Solvent-borne adhesive; waterborne adhesive; Solvent-borne Polyurethane adhesive; Water-borne Polyurethane adhesive; Solvent-borne Polychloroprene adhesive; Water-borne polychloroprene adhesive; lim i skor; lösningsbaserade lim; vattenbaserade lim; lösningsbaserade Polyuretanlim; vattenbaserade Polyuretanlim; lösningsbaserade polykloroprenlim; vattenbaserade polykloroprenlim;

  Sammanfattning : NilsonGroup presenterade uppdraget att undersöka vattenbaserade lim som alternativ till lösningsbaserade lim vid tillverkning av skor, vilket var grunden till det här arbetets ämne och avgränsningar har tagits fram. Vattenbaserade lim är ett alternativ till lösningsbaserade lim som inte är lika hälsofarligt, då lösningsmedelkan orsaka allvarliga hälsoeffekter. LÄS MER

 2. 2. Stålplåtar för förbättrad tvärkraftskapacitet i prefabricerad takfot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eva Eriksson; [2020]
  Nyckelord :takfot; tvärkraftsbärförmåga; samverkanskonstruktion;

  Sammanfattning : Samverkanskonstruktioner ger goda förutsättningar för att använda material på ett optimalt sätt både gällande momentbärförmåga och materialanvändning. Vid dimensionering av takfoten på Lättelement AB:s takelement utnyttjas samverkan mellan taktass och plywood. LÄS MER

 3. 3. Högtrycket-Initierande undersökning av nytt limträmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Olof Larsson; [2005]
  Nyckelord :Technology; Limträ; limträbalk; limning; polyuretanlim; PUR-lim; ytfinhet; ohyvlad yta; tryck; delaminering; skjuvning; materialbesparing; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The present study examines a new production line of glue-laminated wood (glulam). The glulam is produced from non-planed boards of spruce, which also is convex, that is pressed together with high pressure during the gluing. According to a economic calculation, the material has a economical potential mainly on account of the absent planning. LÄS MER