Sökning: "polyurethane"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet polyurethane.

 1. 1. Energy Supply & Optimization of New Tannery in Bangladesh

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gabriel Åkerling; Carl Ekberg; [2018]
  Nyckelord :Tannery Energy Optimization Cooling Drying Supply Digester Biogas; Garveri Energi Optimering Kylning Torkning Rötning Biogas;

  Sammanfattning : Böle Garveri is a tannery located outside Piteå with a long history of leather production. They are planning a new tannery in Bangladesh as a step in their ongoing expansion of their business. The leather industry in Bangladesh is currently chemically heavy and in many cases highly toxic to the environment. LÄS MER

 2. 2. Insertion torque changes throughout implant installation; the relation between implant design and bone surface

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Dastan Said; Sara Ala-Eddin; [2018]
  Nyckelord :Primary stability; Insertion torque; Osseointegration; Dental implants; Resonance Frequency Analysis; Peak insertion torque; Polyurethane foam;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera faktorer som kan påverka vridmomentets peak-värde vid fixturinstallation (Peak Insertion Torque, PIT) och därmed avgöra om PIT är en valid metod för att mäta implantats primära stabilitet. Material och metod: Tio koniska och 10 cylindriska implantat installerades i benblock av polyuretan. LÄS MER

 3. 3. LCA och LCC av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adi Fetahagic; Henrik Pantzar; [2018]
  Nyckelord :Insulation; LCA; LCC; wall structure; Isolering; LCA; LCC; väggkonstruktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att utföra en jämförelse av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion genom LCA och LCC och att sedan skapa ett beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. Tidigare forskning kring koldioxidutsläpp för olika byggmaterial finns. LÄS MER

 4. 4. Real-Time Monitoring of Neurovascular Cells

  Master-uppsats, KTH/Mikro- och nanosystemteknik

  Författare :Vladimir Banovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organs-on-a-chip devices are perfused cell culture systems aimed at creating the minimal functional unit of an organ - suchas the neurovascular unit (NVU) of the brain. NVU-on-a-chip platforms can provide an effective framework for studyingcentral nervous system physiology, disease etiology and provide a mean for drug development. LÄS MER

 5. 5. Optimering av en ytterväggsprodukt : En undersökning av alternativa isoleringsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sofie Karlsson; Agnes Geijersson; [2018]
  Nyckelord :expanded polystyrene; polyurethane; polyisocyanurate; rockwool; wall system; insulation material; thermal conductivity; energy use; carbon dioxide emissions; fire; expanderad polystyren; polyuretan; polyisocyanurat; stenull; väggsystem; isoleringsmaterial; värmeledningsförmåga; energianvändning; koldioxidutsläpp; brand;

  Sammanfattning : AquaVillas CasaBona väggsystem innehåller i dagsläget isoleringsmaterialet EPS, vilket har visat svagheter vid brand. Målet med denna studie var att föreslå ett alternativt isoleringsmaterial till EPS med hänsyn till brand, energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning. LÄS MER