Sökning: "pond"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet pond.

 1. 1. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER

 2. 2. Publikum Nynäshamn: Social-ecological Architecture in Public Municipal Space

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jeff Ranara; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; Stockholm; municipal building; social-ecological architecture; green roofs; green walls; assembly hall;

  Sammanfattning : Publikum Nynäshamn docks directly to the west façade of the existing 9 story municipal building with seven floors of open activity space. These surround a full-height atrium across which a two-floor living plant green wall provides the monumental living presence of nature and its ecosystem services in an office environment. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 4. 4. Skolan i Slätten

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnea Wetterström Engman; [2019]
  Nyckelord :Mälarängen; grundskola;

  Sammanfattning : Mellan Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden ligger ett litet skogsparti. Det är snårigt, bergigt och fullt av sly. Det avlägsna bruset från E20 sammanflätas med ljudet av fåglar och löven som prasslar i vinden. Det är en mittpunkt mellan olika slags bostadsområden byggda under olika decennier, en brytpunkt mellan stad och natur. LÄS MER

 5. 5. Föroreningsmängder och koncentrationer i dagvattendammars sediment : påverkan från omgivande markanvändning, en studie i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Moa Lignell; [2019]
  Nyckelord :Sediment; stormwater; land use; contaminant amount; contaminant concentration; catchment area; sediment sampling; metals; phosphorus; PAH; aliphatics; aromatics; Sediment; dagvatten; markanvändning; föroreningskoncentrationer; föroreningsmängder; avrinningsområde; sedimentprovtagning; metaller; fosfor; PAH; alifater; aromater;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport var att utreda hur föroreningsmängder och föroreningskoncentrationer i dagvattendammars sediment påverkas av markanvändningen i avrinningsområdet. Sedimentprovtagning skedde under april 2019 i tre dagvattendammar i Gävle, med olika markanvändningar: industri, villaområde samt två avrinningsområden innehållande trafik. LÄS MER