Sökning: "pontus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden pontus Nilsson.

 1. 1. ”Tidsbrist låter som något man bara drar till med, men det är verkligen så” : En kvalitativ studie om att möta sjuksköterskors informationsbehov sett ur sjukhusbibliotekariers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pontus Berg Nilsson; Thomas Ericsson; [2022]
  Nyckelord :sjukhusbibliotekarie; sjukhusbibliotek; sjuksköterska; informationsbehov; kvalitativ studie; intervju;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the information work of medical librarians regarding the information need of nurses and how to facilitate this in the best way. Five semi-structured interviews with medical librarians were performed to get their perspective regarding nurses information need, the information need of the librarian and their role in supporting nurses information seeking in their evidence-based practice. LÄS MER

 2. 2. Fri eller fängslad? : en kvalitativ studie om frilansares yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Eklöf; Pontus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Frilansjournalist; yrkesidentitet; yrkesroll; arbetsrelation; profession; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats undersöker yrkesidentiteten hos den svenska frilansjournalisten genom kvalitativa intervjuer med fyra journalister vars huvudsakliga sysselsättning utgår från frilansande. Syftet är att kartlägga yrkesidentiteten utifrån yrkesrollens beståndsdelar och journalisternas egna berättelser. LÄS MER

 3. 3. Does One Crisis Overshadow the Other? : An exploratory study on the effect the Covid19-pandemic has had on environmental strategies in Small and Medium Sized Enterprises

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Marklund; andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Environmental Strategy; Crises; Covid19; Small and Medium Sized Enterprises; Corporate Social Responsibility; Construction Industry; Environmental crisis; Environmental Sustainability;

  Sammanfattning : The Covid19-pandemic may have impacted the environmental strategies of firms as it has had a major impact on the world economy and businesses. In particular Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) as during prolonged economic downturns they suffer disproportionately which could be due to lack of key resources which bigger firms naturally have more of, such as access to bank loans, technological, managerial, and human resources. LÄS MER

 4. 4. Plastavfall från bygg- och rivningsindustrin : En fallstudie om in- och utflöden i en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Pontus Håkansson; Linn Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Bygg- och rivningsavfall; Plastavfall; Återvinning; Cirkulär ekonomi; Formpressning;

  Sammanfattning : In 2016 the total amount of construction and demolition waste (CDW) amounted to 9.4 million tonnes, of which 151,640 tonnes was plastic waste, the majority of which was incinirated. If the plastic waste can be circulated within a region, both monetary and environmental benefits can arise. LÄS MER

 5. 5. Critical Supply Chain Factors for Scaling a Startup - A Case Study in the Industry of Semiconductors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Pontus Landgren; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Critical Supply Chain Factors for Scaling a Startup -- A Case Study in the Industry of Semiconductors Author: Pontus Landgren Supervisors: Bertil Nilsson, Lund University, Faculty of Engineering & Lennart Moberg, Acconeer AB Background: A well implemented supply chain strategy aligned with the company's overall strategy is a prerequisite in order to successfully scale a startup. About 90% of all startups fail to become successful, mainly because of premature scaling. LÄS MER