Sökning: "pontus bojå"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pontus bojå.

  1. 1. Innebörden av att bli levertransplanterad – reflektioner kring levda erfarenheter, sex månader efter transplantation

    Magister-uppsats,

    Författare :Pontus Bojå; Christina Tinggaard Zurka; [2011-02-03]
    Nyckelord :Omvårdnad; levertransplantation; symptom; meningsskapande; patient; fenomenologisk hermeneutik;

    Sammanfattning : Trots forskning kring faktorer som främjar överlevnad samt den för transplanterade nödvändiga behandlingen mot avstötning, saknas förståelse för den transplanterade patientens upplevelser av och förklaringar till symptom efter en transplantation. Uppsatsen fokuserar på den levertransplanterade patientens symptom i form av kommunikation och meningsskapande 6 månader efter transplantationen. LÄS MER