Sökning: "pooler"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet pooler.

 1. 1. The Design and Evaluation of a Seamless Approach to Migrate the State of QUIC Connections for Load Balancing Purposes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Haoran Yao; [2021]
  Nyckelord :QUIC Protocol; Connection Migration; Load Balancing; Connection Management; QUIC protokoll; Anslutning Migration; Lastbalansering; Anslutningshantering;

  Sammanfattning : QUIC is an emerging connection-oriented transport layer protocol that aims to support low-latency and highly secure communication between users and cloud services. Cloud load balancers distribute incoming QUIC connections towards a pool of backend servers where applications run. LÄS MER

 2. 2. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Lukas Hallberg; [2019]
  Nyckelord :weed-crop competition; resource pool diversity; soil microbes; weed community;

  Sammanfattning : The intensification of agricultural activities has provided unprecedented increases in crop production. In the light of this development concerns have been raised about its negative environmental impact. High-input farm management has further reduced the weed diversity and shaped weed communities to consist of a few highly competitive weed species. LÄS MER

 3. 3. Delningsekonomi - delade meningar eller delade resurser? : En uppsats om sambandet mellan inkomst och efterfrågan på delningsplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Johansson; Ellen Westman Persson; [2019]
  Nyckelord :delningsekonomi; efterfrågan; normal vara; pooler; Uppsala;

  Sammanfattning : Digitala delningstjänster är ett modernt ekonomiskt fenomen som vuxit i takt med IT-utvecklingen. För att bidra med ett nytt teoretiskt perspektiv på detta relativt outforskade ämnesområde kommer uppsatsen undersöka efterfrågesidan av delningsekonomin med hjälp av en unik datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Metoder för parasitundersökning i fårbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Hammarsten; [2018]
  Nyckelord :fFår; parasiter; Haemonchus contortus; poolade samlingsprover;

  Sammanfattning : Infection with endoparasites is a problem in sheep flocks worldwide. In order to avoid treating animals with anthelmintics unnecessarily, or missing animal groups in need of treatment, it is important that there are diagnostic tools that effectively detects sheep groups with a high degree of infection. LÄS MER

 5. 5. Wristband Design for Pool Safety System : Redesign of Multifunctional Wearables for Drowning Detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonas Larsson; Johan Carlén; [2017]
  Nyckelord :Industrial design engineering; pool safety; human-centred design; wristband design; wearables; Teknisk design; poolsäkerhet; användarcentrerad design; armbandsdesign; wearables;

  Sammanfattning : Every year, people are injured or even drowns in pools all over the world. Even in pools with monitoring lifeguards, accidents happen. One reason for submerge injuries or drownings is that they often are silent, which make incidents hard to detect. LÄS MER