Sökning: "poor decoder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden poor decoder.

 1. 1. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 2. 2. Digital camera technology for off-highway vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Robert Zak; [2017]
  Nyckelord :Embedded Linux; Streaming video; Hardware acceleration; Digital camera; GStreamer; Embedded systems; Industrial PC display;

  Sammanfattning : Off-highway vehicles are on the verge of switching from analog to digital video camera technology (VCT), which offers better video quality and new features but adds complexity to the system. This thesis project aims to implement the digital VCT to the display computer CCpilot VA intended for off-highway vehicles. LÄS MER