Sökning: "pop music"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden pop music.

 1. 1. Det skulle kunna ingå i nån sorts ensembleledning: En studie om inkludering av stråk- och blåsinstrument i ensembleundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Amanda Josefsson; Lottie Svensson; Ludvig Nordgren; [2022]
  Nyckelord :Blåsinstrument; Ensembleundervisning; Inkludering; Instruering; Kompinstrument; Ledning; Musiklärare; Musiklärarutbildning; Pop- och rockmusik; Stråkinstrument; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Band instruments; Direct; Ensemble activities; Include; Instruct; Music teachers; Music teacher education; Pop and rock music; String instruments; Wind instruments; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers include and furthermore instruct and direct string and wind instrumentalists in ensemble activities, such as western popular music and rock music. Our question at issue is how active and prospective music teachers work inclusive and thereby instruct and direct string and wind instrumentalists in the ensemble activities. LÄS MER

 2. 2. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER

 3. 3. "Mine hips doth not bear false witness" : En undersökning av historiebruk och porträtteringen av medeltiden på sociala medier via #MedievalTikTok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Middle ages; Netnography; Social Media; TikTok; Use of History.; Historiebruk; Medeltiden; Netnografi; Sociala medier; TikTok.;

  Sammanfattning : This essay aim to study the hashtag and trend #MedievalTikTok, popular on the TikTok mobileapplication starting late summer 2020. The trend will get looked at through concepts like use of history (historiebruk). Some of the main ways the trend uses history is for entertainment, socialization and commercialization. LÄS MER

 4. 4. Do I Make You Horny Baby? - A musicological analysis of current sexual music made by women in relation to contemporary feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Marie Nemark; [2022]
  Nyckelord :sexual music; popular music; feminism; female empowerment; self objectification; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this study I examine current sexual music, made by women. I focus on songs made and/ or performed by contemporary female artists working in genres - such as hip-hop, pop and R&B - that fall under the umbrella term popular music. LÄS MER

 5. 5. Shoegaze : En studie av karaktäristiska drag, ideal och autenticitet i genren shoegaze

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Simon Svensson; [2022]
  Nyckelord :Shoegaze; indie rock; autenticitet; musikanalys; my bloody valentine;

  Sammanfattning : Shoegaze reached its peak of popularity in the early 1990s and then abruptly disappeared from the limelight and was outcompeted by other indie rock disciplines such as Britpop and grunge. Although the shoegazer movement was for a relatively short period, the genre has played a significant role in related genres. LÄS MER