Sökning: "pop music"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden pop music.

 1. 1. Strävan att bli bättre - En studie om gymnasieelevers övningsvanor inom pop/rock

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Niklas Cvetkovski; [2020]
  Nyckelord :Övning; gitarr; trummor; gymnasiet; motivation; practice; guitar; drums; high school; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines practice strategies and views on practicing in high school students, with main instruments guitar or drums in the pop/rock genre. Through qualitative interviews the study covers how the students define practicing, how they practice, and why they practice. LÄS MER

 2. 2. Pusslet. - Ett undersökande av kompositionsprocessen när jag skriver för andra än mig själv inom musikal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Thomas Wesley Brasel; [2019-10-08]
  Nyckelord :sånger; skapa; skriva; komponera; kompositör; kompositionsprocess; skillnad;

  Sammanfattning : For as long as I can remember I have been writing music. I’ve been writing pop- songs, folk rock-songs and a bunch of singer-songwriter-songs. But they have all been written for myself. I want to examine the differences that may occur when one changes perspectives. LÄS MER

 3. 3. "Maktens musik, Svensktoppens och hitlistornas eländiga dravel". Om progg, kommersiell musik och hegemoni i Musikens Makt 1973-1977

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Björn Hedenvind; [2019-08-07]
  Nyckelord :kultur; Musikens Makt; proggrörelsen; kommersiell kultur; Raymond Williams; hegemoni;

  Sammanfattning : This essay examines the Swedish magazine Musikens Makt (The Power of Music) between the years of 1973 and 1977. This magazine was the dominant pop-music magazine during the 70s, and defined itself as a nexus for the so-called ”progressive movement” in Sweden. LÄS MER

 4. 4. SONGS OF RAIN AND LOCOMOTION. Text mining of Japanese lyrics of pop and enka

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andreas Wahlberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :japanska; Japan; lyrics; love songs; text mining; singer-songwriters; enka; 80 s;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare the differences in the vocabulary used in lyrics of the two music genres Japanese pop and enka. Text mining or lexical analysis as described by Hanks (2013) and previous studies on Japanese lyrics such as Kobayashi et al (2017), Hosoya et al (2010) and Ōde et al (2014). LÄS MER

 5. 5. K-Pop Idols & Hybridization in the Postcolonial South Korea: A multimodal analysis of cultural hybridity in BTS music video ‘Idol’

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Thea Naree; [2019]
  Nyckelord :K-Pop; music video; representation; hybridity; postcolonialism; multimodal analysis;

  Sammanfattning : Despite a wide range of research studies on K-Pop and South Korean popular culture, music videos have yet to be in focus. This present study aims to explore and examine BTS’s ‘Idol’ music video due to its richness and relevance for an analysis of cultural hybridity. LÄS MER