Sökning: "pop- och rockensemble"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden pop- och rockensemble.

 1. 1. Det skulle kunna ingå i nån sorts ensembleledning: En studie om inkludering av stråk- och blåsinstrument i ensembleundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Amanda Josefsson; Lottie Svensson; Ludvig Nordgren; [2022]
  Nyckelord :Blåsinstrument; Ensembleundervisning; Inkludering; Instruering; Kompinstrument; Ledning; Musiklärare; Musiklärarutbildning; Pop- och rockmusik; Stråkinstrument; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Band instruments; Direct; Ensemble activities; Include; Instruct; Music teachers; Music teacher education; Pop and rock music; String instruments; Wind instruments; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers include and furthermore instruct and direct string and wind instrumentalists in ensemble activities, such as western popular music and rock music. Our question at issue is how active and prospective music teachers work inclusive and thereby instruct and direct string and wind instrumentalists in the ensemble activities. LÄS MER

 2. 2. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 3. 3. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER

 4. 4. Levande spelmusik : Att bearbeta arrangemang på TV-spelsmusik utifrån musikers upplevelser och återkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Frykholm; [2020]
  Nyckelord :arrangering; TV-spelsmusik; orkester; pop- och rockensemble; upplevelsen av eget spel; återkoppling;

  Sammanfattning : TV-spelsmusik och arrangering är något som brinner starkt för mig. Dock kan det finnas bristande intresse för TV-spelsmusik bland professionella musiker. LÄS MER

 5. 5. Att se allas behov : en studie av resurser och utmaningar i en pop- och rockensemble med olika musikaliska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Guro Fløgstad; [2018]
  Nyckelord :Ensembleundervisning; Ensemblelärare; Ensembleledning; Pop- och rockensemble; Individanpassad undervisning; Musikaliska förutsättningar;

  Sammanfattning : Att leda en ensemble med olika musikaliska förutsättningar kan bjuda på utmaningar då det är många behov som ska tillgodoses på samma gång. Läroplanens krav om individanpassad undervisning ökar pressen för lärare att kunna bemöta alla individer i den svenska skolan i dag, och en fördjupad kunskap kring ämnet krävs för att läraren ska lyckas att få sina elever att nå målen. LÄS MER