Sökning: "pop- och rockhistoria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pop- och rockhistoria.

  1. 1. Läromedel i musik? Det har vi inte märkt! : En studie av sju musiklärares syn på läromedel

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

    Författare :Patrik Hellström; Samuel Sondell; [2008]
    Nyckelord :läromedel i musik; musiklärare; status på ämnet musik; populärmusikmusik;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker tillgängligheten på läromedel i ämnet musik. Främst då inom modern pop- och rockhistoria. Vi har intervjuat fem aktiva musiklärare och två rektorer. Vi ställde frågor rörande behovet av läromedel inom musik och pop- och rockhistoria. LÄS MER