Sökning: "popmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet popmusik.

 1. 1. Att mixa i nya dimensioner : En studie om den upplevda effekten av binaural processering av popmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Fyhr; [2019]
  Nyckelord :Binaural; musik; mixning; HRTF; hybrid; hörlurar;

  Sammanfattning : Denna uppsats faller inom ämnesområdet ljud-&musikproduktion och studiens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur dagens lyssnare upplever binaurala egenskaper i musik. Tidigare forskning föreslår att introducera framtida lyssnare till binaural musik genom så kallade hybridmixar, vanliga stereomixar med vissa binaurala egenskaper. LÄS MER

 2. 2. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 3. 3. Stråkarrangering till popmusik : Tre metoder och deras inflytande över arrangeringsprocess och resultat

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Julia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arrangering; komposition; musikproduktion; stråkkvartett; samarbete; kreativitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag intresserat mig för stråkarrangering till olika typer av popmusik. Jag har jämfört tre olika metoder och förutsättningar för att skriva stråkarrangemang, varav ett var till egenkomponerad musik och två skrevs till musik komponerad av andra. LÄS MER

 4. 4. Stämningshöjaren? : En fördjupning om pitch och dess emotionella påverkan inom popmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Christian Severin; [2019]
  Nyckelord :Pitch; Semiton; Cents; Emotionell; Popmusik; Stämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är fortsätta försöka ta reda på hur stora och små ändringar i pitch kan påverka lyssnarnas uppfattning av en melodi i termer såsom munterhet och exaltering. Denna undersökning baseras på en tidigare gjord studie inom området fast denna gång inom en annan musikgenre vilket är popmusik. LÄS MER

 5. 5. Chimär - Symphony No.1 in D major : orkestrering och arrangering av popmusik för symfoniorkester

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Svedmyr; [2018]
  Nyckelord :Orkestrering; instrumentering; arrangering; genreöverskridande; populärmusik; symfoniorkester;

  Sammanfattning : I det här projektet undersöks vad resultatet blir när melodier ur egenskriven populärmusik orkestreras och arrangeras för symfoniorkester i den klassiska formen av rondo, i detta fall efter en äldre form av rondo bestående av fyra återkommande teman samt tre episoder eller avvikelser från temat. Denna typ av rondo var populär under barocken och romantiken. LÄS MER