Sökning: "pops"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet pops.

 1. 1. Privatägda offentliga platser - En fallstudie om Emporias takpark

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; Matilda Lindby; [2018]
  Nyckelord :Privatägd offentlig plats; Privatisering; Offentlig plats; Entreprenörsurbanism; Territoriell kontroll; POPS; Privately Owned Public Spaces; Privatization; Public place; Territorial control; Entrepreneurial urbanism;

  Sammanfattning : Vår undersökning behandlar fenomenet POPS, Privately Owned Public Spaces. Offentliga platser har historiskt sett varit viktiga för en stad på grund av dess demokratiska och sociala värden. Dessa värden riskerar att försvinna när stadens offentliga platser privatiseras. LÄS MER

 2. 2. Suspect screening of human serum with UHPLC-QTOF/MS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Louise P. Poolsri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The number of environmental pollutants has increased due to the increased production and the use of various chemicals in different applications. An estimation of today’s synthetic chemicals is approximately 50,000 to 100,000 and many of them may be harmful to humans and the environment. LÄS MER

 3. 3. Spatial distribution of persistent organic pollutants (POPs) in sediments contaminated by fiber material from pulp and paper industries

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Gabriel Dupaul; [2018]
  Nyckelord :PCB; DDT; HCB; fiberbank; fiber-rich sediment; sediment; Sweden; Västernorrland; Ångermanälven; Gulf of Bothnia; Baltic sea;

  Sammanfattning : Sweden has had a long history of forestry activities together with pulp and paper operations. Historical discharges of organic-rich wastewater from pulp and paper factories have resulted in formation of large fiberbanks on the seafloor, which lately have been found to be contaminated with persistent organic pollutants (POPs). LÄS MER

 4. 4. Characterization of the metabolic changes in chicken liver due to exposure of perfluorooctane sulfonate (PFOS) during the embryo development

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ayan Au Musse; [2017]
  Nyckelord :PFCs; PFOS; Lipidomics; Lipid metabolism; UHPLC Q-TOF-MS;

  Sammanfattning : Perfluoroalkyl substances (PFASs) are anthropogenic compounds that have been classed as persistent organic pollutants (POPs) and are found in both commercial and industrial products. PFASs have been detected in different environmental matrices and have been found to bioaccumulate in all trophic levels. LÄS MER

 5. 5. Bäckby - en stadsdel utan lagar? : En kvalitativ analys om hur VLT berättar om brott som begås i stadsdelen Bäckby, Västerås

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Kelu Rothoff; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to see how crime in the suburb Bäckby in Västerås is constructed in the local newspaper VLT. This study also answers three questions. LÄS MER