Sökning: "populärkultur i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden populärkultur i förskola.

 1. 1. Vaiana - en ny sorts Disneyprinsessa? En genusanalys av Vaiana ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Ljungberg; Rebecka Wallentin; [2019]
  Nyckelord :barndom; Disney; genus; identitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : I denna studie har filmen Vaiana (2016) analyserats ur ett genusperspektiv med inslag av barndomssociologiska definitioner av barn, barndom och populärkultur. Syftet med denna studie är att ur ett vuxet perspektiv och ur barns perspektiv analysera hur genus framställs i Vaiana. LÄS MER

 2. 2. ”Pippi Långstrump är så mycket mer än Elsa och Anna” - En studie om förskollärares förhållningsätt till barns populärkultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Nikka; Lina Törnquist; [2019]
  Nyckelord :barn; förhållningssätt; förskola; förskollärare; populärkultur;

  Sammanfattning : Populärkultur är i och med det digitaliserade samhället mer tillgängligt för barn numera än tidigare. Detta gör populärkulturen kontroversiell och skapar således konflikter angående huruvida vilka populärkulturella influenser som ska få ta plats och användas i förskolans kontext. LÄS MER

 3. 3. "Vi är skyldiga att vara intresserade av barnen" : En kvalitativ studie om förskollärares användning av populärkultur i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Enya Schelin; Ulrika Kronberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; populärkultur; förskollärare; fokusgrupper; delaktighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de använder sig av populärkultur i förskolan och hur de förhåller sig till den. Studiens frågeställningar berör förskollärarnas förhållningssätt och arbetssätt med populärkultur i arbete med barnen. LÄS MER

 4. 4. ”Alltså nu ska man ju inte värdera, men...” En studie om populärkulturens plats i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Ahlman Fredriksson; Amanda Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Barndomssociologi; Populärkultur; Utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en större förståelse kring hur barn och pedagoger ser på och använder sig av populärkulturen i förskolan då vi menar att barns tillgång till denna ökat de senaste åren. För att belysa barnens perspektiv av ämnet använde vi oss av observationer och analyserade sedan materialet med hjälp av den barndomssociologiska teorin med inriktning på kamratkultur och tolkande reproduktion. LÄS MER

 5. 5. Det magiska spänningsfältet : en vetenskaplig essä om leksakers makt och dragningskraft i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Marell; Madelene Holmgren; [2017]
  Nyckelord :toys; power; popular culture; preschool; attraction; leksaker; makt; populärkultur; förskola; dragningskraft;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga essä är att belysa och problematisera populärkulturens roll i förskolan och dess inverkan på barn, pedagoger och förskolans verksamhet. Vår essä tar sin utgång ur två olika dilemman där frågan kring barns egna leksaker i förskolan problematiseras. LÄS MER