Sökning: "populärmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet populärmusik.

 1. 1. Mellersta skiktet i musiklivets pyramid : En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :BD Pop; Dalapop; konstvärld; kulturpolitik; produktions- och resurscentrum; populärmusik;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. LÄS MER

 2. 2. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 3. 3. Vem kan bli rockstjärna? : En kvalitativ innehållsanalys av genus inom musikjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linn Koch-Emmery; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; genus; musikjournalistik; populärmusik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur musikjournalistik framställer manliga och kvinnliga artister inom genren rockmusik i syfte att undersöka hur dessa representeras i förhållande till deras kön. Studiens material baseras på sammanlagt tio artiklar från magasinen Pitchfork och Rolling Stone Magazine. LÄS MER

 4. 4. Att skriva om sig själv när man låtsas vara någon annan : En studie av hur performativ biografism används inom populärmusik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Ålund Thorgren; [2019]
  Nyckelord :musik lyrik populärkultur artist biografism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frijazz äntrar scenen : Något nytt som skapar debatt och dess plats i den svenska jazzdiskursen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Jansson; [2019]
  Nyckelord :Jazz; free jazz; avant-garde; the new thing; bebop; popular music; art music; jazz history; 1950s; 1960s; Ornette Coleman; Orkesterjournalen; Estrad; Jazz; frijazz; avantgarde; bebop; populärmusik; konstmusik; jazzhistoria; 1950-talet; 1960-talet; Ornette Coleman; Orkesterjournalen; Estrad;

  Sammanfattning : When a new type of jazz, later often referred to as free jazz, entered the Swedish jazz scene at the time when the 1950s became the 1960s, an intense debate occurred within the Swedish jazz community. A debate between those in favor of the new style, its expressions and the direction in which jazz was moving towards in general, versus those who disliked this new development, thought that it was too extreme and was not in line with the traditions of jazz. LÄS MER