Sökning: "populärmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet populärmusik.

 1. 1. Konstnärligt svängrum – en skildring av skapandets förutsättningar i inzoomat och utzoomat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Corinne Dominique; [2021-09-28]
  Nyckelord :kompositör och musiker; komposition och koreografi; allkonstverk; choreomusicology; musicking; kombinerade konstformer; skapandemetoder; konstmusik; populärmusik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att identifiera och diskutera förutsättningar för skapande med utgångspunkt i två perspektiv: ett konstnärligt samarbete inriktat mot komposition och koreografi, och ett större perspektiv på komponerande inom institutionella, kulturella och ideologiska narrativ. Det första, inzoomade perspektivet inbegriper frågor om samarbetet; hur konstformerna förhåller sig till varandra samt hur skapandets förutsättningar ser ut i processen. LÄS MER

 2. 2. Vispop på orgel – En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Hasselberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :orgel; vispop; visor; populärmusik; ackordspel; gestaltning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag olika aspekter av gestaltningsarbetet när en låt som är noterad med melodi och ackordanalys spelas på orgel. Arbetet har sitt fokus på musik i spannet mellan visgenren och popgenren, en låttyp som ofta önskas vid kyrkliga handlingar som exempelvis begravningar. LÄS MER

 3. 3. Ett elevperspektiv på  musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mehmedalija Migic; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Artefakt; elevperspektiv; Musikidentitet; Musikundervisning; proximala utvecklingszon; Sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : I  denna studie beskrivs elevers syn på och upplevelse av musikundervisning samt elevernas tolkning och deras tankar kring ämnet musik. Syftet med undersökningen var att ta undersöka vad elever tycker är roligast, svårast och mest intressant med ämnet musik. LÄS MER

 4. 4. SpotiVis - Finding new ways of visualizing the spread of popular music

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Dennis Fredsson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; Music; Spotify; Pop; Popular music; Chart; Streaming Service;

  Sammanfattning : Simply by reading data and statistics of the charting positions of popular songs on global and national music charts, it is hard to understand how the popularity of songs, albums, or artists within pop music truly behave over time. However, analyzing the data using visualizations as means of communication might provide us with new points of view and new insights into how the popularity of contemporary popular music behaves over a longer period. LÄS MER

 5. 5. Binaurala Svävningar som ett ramverk i populärmusikproduktion : En designstudie om hur Binaurala Svävningar kan användas som ettverktyg i populärmusikproduktion och hur detta upplevs av lyssnare

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Rosso; [2021]
  Nyckelord :Binaural beats; Binaurala svävningar; populärmusik; musikproduktion; avslappningsmusik;

  Sammanfattning : Exponering till Binaurala Svävningar (BinSv) kan enligt tidigare forskning orsaka ändringar i vårt sinnestillstånd. Hittills har BinSv använts exklusivt i avslappnings- och meditationsmusik men hur kan BinSv användas som ett ramverk inom populärmusik, och hur uppfattas det? Denna studietillämpar forskning genom design metodiken för att redogöra för hur man kan applicera BinSv påolika sätt i skapande av populärmusik och undersöka i kvalitativa semistrukturerade intervjuer hurdetta uppfattas. LÄS MER