Sökning: "populärmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet populärmusik.

 1. 1. Vem är det som sjunger? - Utforskande av identitet i röst och popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Balaz Leuba; [2020-06-10]
  Nyckelord :musikproduktion; identitetsmarkörer; vokalprocessering; populärmusik;

  Sammanfattning : I denna uppsats har författaren laborerat med olika identitetsmarkörer som finns inbäddade i hans egenmusik. Författaren har skrivit och producerat en låt i vilken han själv är vokalisten. LÄS MER

 2. 2. FOLKLIG FUNKTIONSANALYS Ett sätt att göra musikens språk tillgängligt för alla!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Petter Lantz; [2020-01-08]
  Nyckelord :funktionsanalys; naturtoner; skala; populärmusik; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att utveckla ett analysverktyg som ett komplement tillstegteorier, klassisk funktionsanalys och andra musikteoretiska hjälpmedel med måletatt vara så enkelt att det kan underlätta den teoretiska och praktiska förståelsen av musikredan på mellanstadienivå och dessutom vara mer inkluderande av andra kulturer änden västerländska.Teori: Uppsatsen utgår ifrån sambanden mellan den diatoniska skalans upphov, deltonsserienoch västerländsk musikteori och söker med hjälp av dessa förklara analytiska problem iframför allt populärmusik från 1950-2015. LÄS MER

 3. 3. ”Vanliga trumslagare blir allt ovanligare” : En analys av trumspelet på Roxettes tio studioalbum

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Alena Wattenberg van Hal; [2020]
  Nyckelord :Trummor; trumset; inspelning; musikproduktion; musikteknologisk utveckling; trender inom populärmusik; populärmusik; produktionsperspektiv; Roxette;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur trummornas roll på inspelningar inom populärmusiken har förändrats från 1980-talet till idag, dels med fokus på vad trummorna spelar och dels med fokus på hur trummorna låter och uppfattas i ljudbilden. Paralleller dras även till den tekniska utvecklingen avseende skapandet av trumljud från 1980-talet till idag. LÄS MER

 4. 4. Vinylskivan och dess estetik : En komparativ analys av tre olika skivomslag som använder kvinnokroppen som verktyg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna von Plato; [2020]
  Nyckelord :Vinylskiva LP-skiva Sébastien Tellier The Strokes Kesha Semiotik Ikonografi The Male Gaze Performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att diskutera vinylskivan och dess omslags estetiska utveckling under 1900-talet samt hur vinylskivan har fungerat som musikmedium. Vinylskivans omslag kommer att diskuteras utifrån hur det har påverkat skivmarknaden under tiden vinylskivan var det rådande musikformatet. LÄS MER

 5. 5. Önskekonsert för orgel - Om att väcka intresse för orgelmusik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sara Karinsdotter; [2020]
  Nyckelord :orgelkonsert; populärmusik på orgel; önska musik; orgelintresse; publikkommunikation; utbilda publiken; organ recital; popular music on the organ; favourite music; organ interest; audience communication; educate the audience; Performing Arts;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om hur jag som organist kan använda mig av populärmusik på orgelkonserter för att väcka människors intresse för orgelmusik. I samband med en konsert som byggde på människors önskningar av musik, undersökte jag, med hjälp av en enkät, hur deras intresse förändrades. LÄS MER