Sökning: "populärmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet populärmusik.

 1. 1. Vem är det som sjunger? - Utforskande av identitet i röst och popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Balaz Leuba; [2020-06-10]
  Nyckelord :musikproduktion; identitetsmarkörer; vokalprocessering; populärmusik;

  Sammanfattning : I denna uppsats har författaren laborerat med olika identitetsmarkörer som finns inbäddade i hans egenmusik. Författaren har skrivit och producerat en låt i vilken han själv är vokalisten. LÄS MER

 2. 2. FOLKLIG FUNKTIONSANALYS Ett sätt att göra musikens språk tillgängligt för alla!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Petter Lantz; [2020-01-08]
  Nyckelord :funktionsanalys; naturtoner; skala; populärmusik; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att utveckla ett analysverktyg som ett komplement tillstegteorier, klassisk funktionsanalys och andra musikteoretiska hjälpmedel med måletatt vara så enkelt att det kan underlätta den teoretiska och praktiska förståelsen av musikredan på mellanstadienivå och dessutom vara mer inkluderande av andra kulturer änden västerländska.Teori: Uppsatsen utgår ifrån sambanden mellan den diatoniska skalans upphov, deltonsserienoch västerländsk musikteori och söker med hjälp av dessa förklara analytiska problem iframför allt populärmusik från 1950-2015. LÄS MER

 3. 3. MPA i improvisation : En kvalitativ studie om Music Performance Anxiety kopplat till improvisation och improvisationsundervisning inom ensemblespel i jazz och populärmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Conrad Boqvist; [2020]
  Nyckelord :improvisation; improvisational pedagogy; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; musical hearing; nervousness; performance anxiety; Gehör; improvisation; improvisationspedagogik; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; nervositet; prestationsångest;

  Sammanfattning : Ämnet för studien var improvisation och improvisationsundervisning i relation till begreppet Music Performance Anxiety (MPA) samt tänkbara kopplingar däremellan. MPA beskrivs enklast som ångestkänslor i samband med musikutövande. Syftet med studien var att utforska Music Performance Anxiety utifrån en jazzmusikers perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Pop/rock-ensemblens möjligheter och begränsningar. En studie om fyra gymnasieelevers upplevelser av ensembleundervisning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Antonia Nordström; [2020]
  Nyckelord :musik; ensembleundervisning; populärmusik; genus; kön; normer; estetiska programmet; utbildningsvetenskap; musikpedagogik music; ensemble education; music education; popular music; sex; gender; the aesthetic program; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines students’ conception of ensemble class at Arts Program/Music (ES) in upper secondary school in Sweden from a gender perspective, such as sex connected to choice of instrument and claiming space, linked to learning limitations and opportunities. The pop / rock genre dominates music education in Sweden (Skolverket, 2015), like the ensemble groups I have studied, hence perspectives on how gender relates to popular music have been implemented in the study. LÄS MER

 5. 5. Låttexter i undervisningen : En intervjustudie om att använda låttexter som diskussionsunderlag för att utveckla lågstadieelevers kritiska tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann Thorslund; Malin Hörnfeldt; [2020]
  Nyckelord :Lågstadiet; populärmusik; identitetsskapande; delaktighet; kritiskt tänkande; kompensatoriskt uppdrag; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER