Sökning: "popular factual TV"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden popular factual TV.

 1. 1. Arkeologins visuella gestaltning i lokala dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Sjöman Marcus; [2017]
  Nyckelord :local newspapers; communication; mediation; contract archaeology; categories; photos; lokala dagstidningar; kommunikation; förmedling; uppdragsarkeologi; kategorier; bilder;

  Sammanfattning : Archaeology is a popular subject which the public has the opportunity to meet in a variety of contexts. In addition to television documentaries, non-fiction and popular science magazines, archaeology has even played a significant role in the fictional world. LÄS MER

 2. 2. Historia genom magen : autenticitet och äckel i Historieätarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christine Sandal; [2015]
  Nyckelord :re-enactment; äckel; autenticitet; popular factual TV; reality TV; Historieätarna; subjektiv historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjektiv historieingång har blivit allt populärare. Både på omedierat och medierat plan går trenden åt att vilja veta hur det kändes att leva förr. LÄS MER