Sökning: "population aging"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden population aging.

 1. 1. Faktorer som influerar sjuksköterskor att lämna sin arbetsplats– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Arebratt; Karin Jansson; [2021]
  Nyckelord :intention to leave; literature review; nurse; turnover; workplace; arbetsplats; intention att lämna; litteraturöversikt; sjuksköterska; sjuksköterskebrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av 22 yrken som kräver legitimation som bevis på att man genomgått erforderlig utbildning och har kompetens att arbeta inom yrket. Sjuksköterskan är ledare inom omvårdnad och bör besitta en mängd olika egenskaper för att kunna utföra sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Should some be left behind in the race to increase the retirement age? Evidence from a life-cycle model pension reform simulation for Sweden.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Gediminas Goda; [2021]
  Nyckelord :Life cycle; Pension reform; Retirement; Disability insurance;

  Sammanfattning : Governments across the world are undertaking retirement age reforms to preserve fiscal sustainability in the face of population aging. However, research suggests that increasing the retirement age often has the unwanted side effect of increased disability insurance claiming, which can offset a big part of the savings realized due to lower spending on retirement benefits. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat sviktar : En litteraturstudie om patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Diwan; Emma Törnblom; [2021]
  Nyckelord :chronic heart failure; patient perspective; life situation; Kronisk hjärtsvikt; patientupplevelse; livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 200 000 personer i Sverige uppskattas leva med symtom på hjärtsvikt. Risken för hjärtsvikt ökar med åldern och uppskattningsvis 10% av befolkningen över 80 år har hjärtsvikt. Hjärtsviktspatienter rapporterar att de har lägre livskvalitet och lider av psykiska besvär i högre utsträckning än de utan hjärtsvikt. LÄS MER

 4. 4. Ergonomiskt utvärderingsverktyg för arbetskraft över 55 år

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Samuel Nilsson Hagland; Mattias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Ergonomics; older workforce; social sustainability; Ergonomi; äldre arbetskraft; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs hur verktyget PAFS (Priority Assessment For Seniors) utvecklats. PAFS är ett verktyg som har sin grund i lastbilstillverkaren Scanias befintliga standarder för bedömning av ergonomisk belastning. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra marginaliteten äldre kvinnor i dekonstruktion av samtida dansdiskurser med dekoloniserande metodologi : ett konstnärligt, didaktiskt och koreografiskt projekt

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Annakarin Simonson; [2021]
  Nyckelord :Dance; age; ageing; elderly; Dance pedagogy; decolonization; post-qualitative research; transformative learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relationship between older women and contemporary dance in a choreographic project. I explore in what sense the participation in the project is of artistic value to these women and also what happens in the meeting between me as a researcher, the project itself and the women. LÄS MER