Sökning: "population-based"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet population-based.

 1. 1. Personality and Cognitive Aging - A Population-Based Longitudinal Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Karin Durehed; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We investigated effects of Extraversion, Neuroticism, and the Lie scale, from the Eysenck Personality Inventory (EPI), on level and change in late life cognition. The data (N=554) were drawn from two birth cohorts (1901/02, 1906/07) as part of the Gothenburg H70 study, where cognition was subsequently measured on five tests at ages 70, 75, and 79. LÄS MER

 2. 2. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 3. 3. En longitudinell studie av psykologiska riskfaktorer för depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cajsa-Stina Matilda Nabb; Rebecca Diana Taylor; [2021]
  Nyckelord :Exhaustion; insomnia; helplessness; hopelessness; stress; low self-rated health; Utmattning; insomni; hjälplöshet; hopplöshet; stress; självskattad ohälsa;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att det kan finnas samband mellan vissa psykologiska faktorer och utveckling av depression och ångest. Därför var syftet med denna studie att undersöka huruvida olika psykologiska faktorer påverkar risken att utveckla depression samt ångest vid en uppföljning efter tre år. LÄS MER

 4. 4. The association between exclusive breastfeeding and nutritional status among infants under six months of age in Bangladesh: A secondary analysis of Bangladesh Demographic and Health Survey, 2017-18

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Kadira Aktar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Child undernutrition is a significant public health concern. Almost half of all deaths among children aged under five years are due to undernutrition globally. The risk of undernutrition remains high in many low and lower-middle-income countries, like Bangladesh. LÄS MER

 5. 5. Samstämmighet mellan svenska hundägares uppfattning om hundens kroppshull och hullbedömning gjord av djurhälsopersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Lärka; Linda Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :body condition score; hullbedömning; hullbedömningsskala; hund; hundvana; kastrationsstatus; riskfaktorer; svenska hundägare; ålder; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos hund är ett vanligt förekommande problem som kan leda till negativa konsekvenser för hundens hälsa och välmående. En global prevalens av övervikt eller fetma hos hund har estimerats till 22–40%. LÄS MER