Sökning: "populationskontroll"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet populationskontroll.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2019]
  Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

 2. 2. Vildsvinskedjan : - En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Börjesson; Victoria Fagerlund Larsson; Anton Lindh; [2019]
  Nyckelord :Logistics processes; processes; narrow section; bottleneck; efficiency; improvement; quality; productivity; process mapping; evaluation; Logistikprocesser; processer; trånga sektioner; flaskhalsar; effektivitet; kvalitet; produktivitet; kartläggning; utvärdering; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vildsvinskedjan – En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet Växjö Författare: Victoria Fagerlund Larsson, Anton Lindh och Max Börjesson Handledare: Elin Funck Examinator: Pia Nylinder   Nyckelord: Logistikprocesser, processer, trånga sektioner, flaskhalsar, effektivitet, kvalitet, produktivitet, kartläggning, utvärdering och Supply Chain Management. Bakgrund: Det finns problem med handeln av vildsvinskött, där det idag inte är mer än 15% av köttet som når den legala marknaden. LÄS MER

 3. 3. Kastrering av hund : hur påverkas hundens beteende?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Teimert; [2017]
  Nyckelord :kastrering; sterilisering; hund; könshormoner; testosteron; östrogen och beteende;

  Sammanfattning : I den här litteraturstudien inriktar jag mig på att ta reda på hur hundens beteende förändras efter en kastrering, varför man kastrerar hundar, dess för- och nackdelar och om åldern spelar en viktig roll vid kastrering. Kastrering är en av de vanligaste metoderna för att styra dels ett beteende hos den domesticerade hunden och dels för populationskontroll. LÄS MER

 4. 4. Kinas Familjepolitik: från sexualupplysning till ettbarnspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Angela Kristiansen; [2014]
  Nyckelord :family planning; China; sexual education; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vissa sociologer och politiker i Kina betraktade redan 1930 Kinas stora befolkning som en belastning snarare än en tillgång. Populationskontroll blev därmed något som debatterades redan på 1950-talet, efter folkrepublikens grundande. Detta är något som ofta förbises när det talas om Kinas familjeplanering. LÄS MER