Sökning: "populism"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet populism.

 1. 1. Avskaffande av ungdomsreduktionen - En kritisk diskursanalys av lagstiftningsdiskussionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Eriksson; [2020-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det svenska påföljdssystemet särbehandlas unga lagöverträdare mellan 15–20 år genom att de får lindrigare påföljder på grund av sin unga ålder. Särbehandlingen motiveras bland annat av att unga personer anses ha outvecklad ansvarsförmåga och ökad sanktionskänslighet i förhållande till vuxna personer. LÄS MER

 2. 2. ”Dom kallar oss rasister” - En kvantitativ innehållsanalys om hur Sverigedemokraterna gestaltats i fyra rikstäckande tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gabriella Bergström; Ola Palmström; [2020-02-13]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; gestaltning; rasister; val; populism; Swedish Democrats; framing; racists; elections; populism;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to examine and analyze how the Populist Party the Swedish Democrats have been described in news media before the general elections of 2010, 2014 and 2018. We are also interested to see if the descriptions have changed over time.The aim is not to see how much they have been covered in the news. LÄS MER

 3. 3. Varför populism?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Rapp; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Guld och gröna skogar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Climate policy; right wing populism; the Nordics; party competition; issue competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Climate policy and Right-wing populist parties are not often associated with each other. The aim of this thesis is to examine four right wing populist parties in the Nordics and their climate policy through a combination of descriptive statistics and idea analyse of political texts. LÄS MER

 5. 5. Populism och korruption, hönan eller ägget? : En kvantitativ undersökning om korrelation mellan populistiska partier och korruption.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Larsson; [2020]
  Nyckelord :Populistiska partier; korruption;

  Sammanfattning : .... LÄS MER