Sökning: "porlande sten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden porlande sten.

  1. 1. Vattenanläggningar i den mindre trädgården : en studie som behandlar vattenanläggningar ur trädgårdsanläggares och vattenproduktförsäljares perspektiv

    M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

    Författare :Sara Arvidson; Isabelle Bertilsson; [2010]
    Nyckelord :försäljare; vattenanläggning; dammar; anläggare; porlande sten;

    Sammanfattning : Vatten är ett av grundelementen och är ett vanligt inslag i trädgården som kan skapa ytterligare en upplevelse. Därför baseras studien på vattenanläggningars efterfrågan hos privatpersoner. Studien riktar sig främst mot trädgårdsingenjörer då utbildningen inte innefattar detta ämne. LÄS MER