Sökning: "porn"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet porn.

 1. 1. Feministiska teorier och cam-girls : en studie om det digitalas möjliggörande och risker för cybersexarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Klara Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Cam-girls; camming; feminism; feminist porn; pornography; sex work; cyberfeminism; digital culture; technology; cybersex; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This study’s aim is to investigate the digital aspects of camming and what possibilities, risks and threats cam-girls face. Furthermore the study intends to examine the feministic possibilities and aspects of camming and if pornographic material produced by cam-girls can be considered feminist porn. LÄS MER

 2. 2. Moralpanik - En kritisk diskursanalys av diskursen för porrfilter i förskolor och skolor på Instagram

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med #metoo-upproret växte sig debatten kring porrfilter i svenska förskolor och skolor sig allt större. Förespråkare för porrfilter menade att filter kan förhindra sexuella övergrepp bland barn och unga. LÄS MER

 3. 3. Twitter, Tumblr, troll och porr : Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Emanuel Thorslund; [2019]
  Nyckelord :sociala medier; yttrandefrihet; informationsfrihet; censur; mellanhandsansvar; rättsinformatik; digitala rättigheter; grindvakter; neutralitet; ansvar; mellanhänder; informationsdistribution; plattform; medier; EKMR; Europakonventionen; RF; regeringsformen; EU-stadgan; Facebook; Twitter; Tumblr; YouTube; Instagram;

  Sammanfattning : There has, for the past few decades, been an increasing tendency from states to hold social media and other information intermediaries liable for the illicit or undesirable speech of their users. Much less debated, however, has been the question of intermediary responsibility for the freedom of speech and information of internet users. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet mellan brottsbalken kapitel 4 och 5. : Om olaga integritetsintrång och förtal i dess tillämpning på spridandet av hämndporr.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar af Klercker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan internets och sociala mediers framväxt under de senaste dryga tjugo åren har regleringen om skyddet för den personliga integriteten ställts inför viktiga nya utmaningar. Särskilt gäller detta vid spridning av integritetskränkande uppgifter, något som till stor del underlättas av dagens teknologi. LÄS MER

 5. 5. När det inte finns någon diagnos : En kvalitativ studie om hur behandlare konstruerar sexmissbruk som problem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johann Hökson; Marcus Olivi; [2018]
  Nyckelord :sexual addiction; hypersexuality; porn-addiction; perspective analysis; socialconstruction; Sexmissbruk; hypersexualitet; pornografimissbruk; perspektivanalys; socialkonstruktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to understand how clinical therapists of sexual addiction in Sweden construct sexual addiction as a problem. The data in this study was obtained from eight interviews with people who works as clinical therapists. The data then got analysed through perspective analysis. LÄS MER