Sökning: "pornografi"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet pornografi.

 1. 1. FANTASIER OM MAT : Manliga foodies och foodporn på Instagram, en tematisk analys av bildinnehåll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristian Aronsson; Max Grönborg; [2019]
  Nyckelord :Foodporn; Överflöd; Instagram; Foodie; Iögonenfallande konsumtion;

  Sammanfattning : Foodporn är idag ett stort fenomen på sociala medier och på Instagram, detta fenomen präglas inte minst av hur så kallade foodies – matinfluencers – delar med sig av bilder. Tidigare forskning menar att det går att göra många liknelser mellan foodporn och pornografi. LÄS MER

 2. 2. "Är jag normal?" En tematisk analys av professionella sexologers arbete med ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefina Halling; Johanna Dahl; [2019]
  Nyckelord :Pornografi; ungdomar; unga vuxna; sexologer; sexualitet; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Pornografiskt material är idag mer etablerat och tillgängligt än någonsin. Hur den ökade förekomsten, spridningen och konsumtionen av pornografi påverkar ungdomar präglas av såväl olika åsikter som forskningsresultat. LÄS MER

 3. 3. Medias påverkan på människors attityd till pornografi : en kvantitativ- och kvalitativ undersökning om medias påverkan på människors attityd till pornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Media; pornografi; påverkan; attityd; normalisering; makt; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker medias påverkan på människors attityd till pornografi. Bakgrunden till undersökningen kom av ett radioprogram på P3 som pratade om pornografi utan att problematisera vad de lyfte i programmet. Studien bygger på dels en kvantitativ undersökning och dels en kvalitativ analys. LÄS MER

 4. 4. Självupplevd effekt av pornografi : Pornografikonsumtion relaterat till realism, effekt och sexuell självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Sexual explicit media; pornography consumtion; sexual self-esteem; percieved realism; gender differences;

  Sammanfattning : Pornografi har med internets framväxt blivit mer lättillgängligt och fått mer extrem karaktär. Forskning visar att pornografikonsumtion positivt korrelerar med riskbeteenden som sexuell aggression, men även genererar positiva självupplevda effekter hos individer genom exempelvis ökad sexuell självkänsla med bl.a. LÄS MER

 5. 5. Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap : inom sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Lisa Blomstrand; Josefin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Sources of information; Knowledge; Sexuality and Relationship Education SRE ; Sexuality; Sexual health.; Ungdomar; Informationskällor; Kunskap; Sex och samlevnad; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Hela samhället berörs av bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning och upplevelse av informationskällor bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, med en enkät. LÄS MER