Sökning: "pornografi"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet pornografi.

 1. 1. När fiktion blir verklighet : En litteraturstudie om pornografins inverkan på ungdomars intima relationer

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Frida Lidström; [2021]
  Nyckelord :Intima relationer; pornografi; sexualkunskap; sexuellt våld; ungdomar;

  Sammanfattning : Young women have testified about how they feel forced to agree to hard sex that leaves them with pain and injuries. The aim of this study is to examine if there is a link between pornography and violence in adolescents’ intimate relationships. LÄS MER

 2. 2. Det nya normala? : En litteraturstudie om pornografins påverkan på ungdomars bild av sex och sexualundervisningens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Lilljeqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökad tillgänglighet av pornografi i samhället har lett till en debatt om pornografins eventuella påverkan på ungdomars bild av sex. Debatten i samhället tog extra fart i Sverige hösten år 2020 och i samband med detta presenterades en lag om mer heltäckande sexualundervisning på lärarutbildningen. LÄS MER

 3. 3. "Jag har blivit mycket lyckligare sedan jag slutade intressera mig för kvinnor och bytte till sexdocka" : En kvalitativ studie om erfarenheter hos personer som använder sexdockor

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eliana Robatto; [2021]
  Nyckelord :Fetish; Internet forum; Masturbation; Queer phenomenology; Sex aids Sexdoll; Sexrobot; Fetisch; Internetforum; Onani; Queer fenomenologi; Sexdocka; Sexhjälpmedel Sexrobot.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa erfarenheter av att använda en sexdocka, så som de framkom i ett svenskt internetforum. Debatten som förs i media kring sexdockor tenderar att återuppliva polariserade ståndpunkter som handlar om genus, sexualitet, pornografi och kommersialism. LÄS MER

 4. 4. “Vårt uppdrag är oändligt men våra resurser är ändliga” : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av svårigheter med att motverka prostitution

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Gidhammar; Johanna Heinemo; [2021]
  Nyckelord :prostitution; prevention; sex purchase law; pornography; routine activity theory; prostitution; förebyggande arbete; sexköpslagen; pornografi; rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Prostitution är ett komplext, världsomfattande samhällsproblem som kan leda till flertalet negativa konsekvenser för den utsatta. I Sverige har köp av sexuella tjänster varit kriminaliserat sedan år 1999 och den svenska regeringen lägger stor vikt vid bekämpandet av prostitution. Trots detta är prostitution ett utbrett problem i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Att våga ställa tuffa frågor : En kvalitativ studie i norra Sverige om professionellas kunskap gällande ungdomars utsatthet för sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Bergdahl; Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :norms; pornography; professionals; sexual violence; sexuality; youth; Normer; pornografi; professionella; sexuellt våld; sexualitet; ungdomar;

  Sammanfattning : Sexuellt våld bland ungdomar har den senaste tiden varit ett omdiskuterat ämne. Trots att den självrapporterade utsattheten är högst bland unga kvinnor i åldrarna 16-24, pekar forskning på att ungdomars utsatthet för sexuellt våld inte tas på lika stort allvar som vuxnas. LÄS MER