Sökning: "pornography"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet pornography.

 1. 1. När fiktion blir verklighet : En litteraturstudie om pornografins inverkan på ungdomars intima relationer

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Frida Lidström; [2021]
  Nyckelord :Intima relationer; pornografi; sexualkunskap; sexuellt våld; ungdomar;

  Sammanfattning : Young women have testified about how they feel forced to agree to hard sex that leaves them with pain and injuries. The aim of this study is to examine if there is a link between pornography and violence in adolescents’ intimate relationships. LÄS MER

 2. 2. Why is human trafficking excluded from the EU’s cybersecurity? : An explorative study about cybersecurity and human trafficking in the European Union

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Linda Nieminen; [2021]
  Nyckelord :human trafficking; cybersecurity; the European Union; security; feminist theory; hegemonic masculinity;

  Sammanfattning : Combatting human trafficking is one of the top priorities in the European Union and Europol. Nonetheless, Europe is one of worlds’ leading regions for most trafficked human beings. Human trafficking is often connected to organised crime such as drug trafficking, cybercrime and child pornography and occurs across borders. LÄS MER

 3. 3. "Jag har blivit mycket lyckligare sedan jag slutade intressera mig för kvinnor och bytte till sexdocka" : En kvalitativ studie om erfarenheter hos personer som använder sexdockor

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eliana Robatto; [2021]
  Nyckelord :Fetish; Internet forum; Masturbation; Queer phenomenology; Sex aids Sexdoll; Sexrobot; Fetisch; Internetforum; Onani; Queer fenomenologi; Sexdocka; Sexhjälpmedel Sexrobot.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa erfarenheter av att använda en sexdocka, så som de framkom i ett svenskt internetforum. Debatten som förs i media kring sexdockor tenderar att återuppliva polariserade ståndpunkter som handlar om genus, sexualitet, pornografi och kommersialism. LÄS MER

 4. 4. “Jag har ställt upp på sex, för att han inte ska bli ledsen eller upprörd” : En intervjustudie om hur pornografinormerna och dess ideal påverkar unga, svenska heterosexuella kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Josefin Lundgren; Evelina Nemeth; [2021]
  Nyckelord :Pornography; Young-women; Norms; Sweden; Heterosexual;

  Sammanfattning : Mainstream pornography is a widely researched phenomenon, however not many studies focus on the impact it may have on young heterosexual women. The discussion of whether an individual is “damaged by porn” usually refers to sex offenders, rapists and less aggressive sexual behavior. LÄS MER

 5. 5. “Vårt uppdrag är oändligt men våra resurser är ändliga” : En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av svårigheter med att motverka prostitution

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Gidhammar; Johanna Heinemo; [2021]
  Nyckelord :prostitution; prevention; sex purchase law; pornography; routine activity theory; prostitution; förebyggande arbete; sexköpslagen; pornografi; rutinaktivitetsteorin;

  Sammanfattning : Prostitution är ett komplext, världsomfattande samhällsproblem som kan leda till flertalet negativa konsekvenser för den utsatta. I Sverige har köp av sexuella tjänster varit kriminaliserat sedan år 1999 och den svenska regeringen lägger stor vikt vid bekämpandet av prostitution. Trots detta är prostitution ett utbrett problem i Sverige. LÄS MER