Sökning: "porositet"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet porositet.

 1. 1. Experiments and simulations of gas flow through a NiCd battery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sarah Petersson; [2023]
  Nyckelord :NiCd; battery; porous medium; experiment; CFD; NiCd; batteri; poröst medium; experiment; CFD;

  Sammanfattning : This report describes the thesis work carried out regarding experiments and simulations of the gas flow through a NiCd battery. The objective of the work was to investigate how different geometries of the flip top vent on the battery and the level of porosity of the flame arresting disc impacted the amount of potassium carbonate created at the outlet of the vent. LÄS MER

 2. 2. Design av ångexplosionsreaktor : Utformning av ångexplosionsreaktor för laborativt bruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Jonatan Nordlund; [2023]
  Nyckelord :Steam explosion; pretreatment; biomass; lignocellulose; laboratory use; Ångexplosion; förbehandling; ångbehandling; biomassa; lignocellulosa; laborativt bruk;

  Sammanfattning : Förbehandling av lignocellulosa genom ångexplosion är en förbehandling av biomassa som förändrar strukturen i fibrernas cellväggar. Vid förbehandlingen värms biomassa med mättad ånga under tryck till minst 140 ˚C, detta leder till att flyktiga ämnen avgår från biomassan. LÄS MER

 3. 3. Water purification of ibuprofen using whey protein aerogels with and without PNF-structure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jessica Lyrner Morén; David Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Aerogels; water purification; ibuprofen; protein nanofibrils PNF ; whey protein; attitudes; scientific research; Aerogeler; vattenrening; ibuprofen; protein nanofibriller PNF ; vassleprotein; attityder; naturvetenskaplig forskning;

  Sammanfattning : Clean water, free from pharmaceuticals, is important both for land and water living animals. Protein nanofibrils (PNFs) have already been shown to be a promising candidate for water purification of pharmaceuticals but there is a lack of research that compares PNF materials to non-PNF protein materials for water purification. LÄS MER

 4. 4. Geologisk karaktärisering av den kambriska Faluddensandstenen i Östersjön och dess lämplighet för koldioxidlagring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kaisa Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Koldioxidlagring; djupt liggande akvifer; Faludden; St. Sutarve-2018; CO2-storage; deep saline aquifers; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Geological Survey of Sweden (SGU) has spent several years investigating the Swedish bedrock to find suitable bedrock for geological storage of carbon dioxide. Deep saline aquifers are considered to have the greatest potential, and the Cambrian Faludden Sandstone subcropping in the Baltic Sea east of Gotland, shows great potential as a storage aquifer. LÄS MER

 5. 5. Carbon Capture and Storage : And the Possibilities in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Risha Chowdhury; Sofie Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Bio-Carbon Capture and Storage Bio-CCS ; Carbon Capture and Storage CCS ; Carbon Capture and Utilisation CCU ; Carbon Dioxide CO2 ; Climate Change; Climate Policy; Costs regarding Carbon Capture and Storage; Direct Air Capture DAC ; Geological Storage; Greenhouse Gas es GHG ; Policy regarding Carbon Capture and Storage; Bio-Carbon Capture and Storage Bio-CCS ; Carbon Capture and Storage CCS ; Carbon Capture and Utilisation CCU ; Koldioxid CO2 ; Klimatförändring; Klimatpolitik; Kostnad för Carbon Capture and Storage; Direct Air Capture DAC ; Geologisk lagring; Växthusgas er ; Reglering för Carbon Capture and Storage;

  Sammanfattning : The Paris Agreement aims to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, and Sweden has set a goal toreach net-zero emissions by 2045. Carbon Capture and Storage (CCS) is one method that can reducecarbon dioxide emissions. LÄS MER