Sökning: "porr"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet porr.

 1. 1. Under det grå täcket : En intervjustudie om unga tjejer och hårt sex

  Master-uppsats, Malmö universitet/Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS)

  Författare :Anna Säll; Kim Tjernqvist; [2021]
  Nyckelord :consent; discourse; hard sex; internet; pornography; role expectations; youth; diskurs; hårt sex; internet; porr; rollförväntningar; samtycke; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa synen på begreppet “hårt sex” bland unga tjejer som har sex med killar. Fokus ligger på unga tjejers förhållningssätt till “hårt sex” som diskursivt fenomen samt till samtycke och pornografi. LÄS MER

 2. 2. Vad blir (o)möjligt under en lektion i ämnesområdet porr? : En klassrumssituerad studie om subjektspositioner i undervisning inom sexualitet, relationer och samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Linnéa Mattus; [2021]
  Nyckelord :Porr; unga; undervisning; subjektspositioner; diskurs; möjligheter begränsningar; sexualitet; relationer; samtycke;

  Sammanfattning : Den nya läroplanens formulering börjar gälla hösten 2022 och innebär att skolan kommer behöva ta sig an porr som ämne för undervisning inom sexualitet, relationer och samtycke. Samtidigt är porr ett väldigt omdebatterat och känsligt ämne, och det råder inte konsensus om hur undervisning bör se ut. LÄS MER

 3. 3. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 4. 4. Jag tittar också på porr : En kvalitativ undersökning kring betraktarens syn på framställning av genus inom pornografi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Berlin; Albin Ohlin; [2020]
  Nyckelord :Fokusgrupp; Pornografi; Underlägsen; Genus Betraktarperspektiv;

  Sammanfattning : Undersökningen gäller hur män och kvinnor framställs inom pornografin. Fokus i undersökningen är på betraktaren och dennes tolkning av de respektive könens framställning inom pornografin, där intervjupersonerna blivit utvalda utifrån att de kollar pornografi på regelbunden basis. LÄS MER

 5. 5. "MIN KILLE ÄR INTE ALLTID SÅ SNÄLL..." : -Socialarbetares perspektiv på våld i nära relation bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Nordstrand; Julia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; ungdomar; socialarbetare; parrelation; heder; porr; stöd; digitalt våld.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialarbetares erfarenheter av våld i nära relation bland unga tjejer i heterosexuella parrelationer. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och innehållsanalys av fyra semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som ledde fram till följande resultat: Det finns skillnader mellan unga tjejer och vuxna kvinnor som befinner sig i en nära relation där de blir utsatta för våld. LÄS MER