Sökning: "porr"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet porr.

 1. 1. Att använda sig själv som verktyg : En kvalitativ studie om kuratorers arbete med ungdomars sexualitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabella Khoshaba; Ariel Jogfors; [2020]
  Nyckelord :Pornography; youth clinic; sex; Kurator; sex; porr; pornografi; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how counsellors working in youth clinics use their professional role in conversations with youths regarding questions about sexuality and pornography, as well as how sexuality in relation to pornography is constructed in the meeting between the counsellor and the youth. Our chosen method for gathering our empirical material was semistructured interviews held with counsellors working in youth clinics. LÄS MER

 2. 2. Elefanten i rummet : porrens generation : En kvalitativ studie om hur några högstadieskolor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning samt hur hantera de frågor kring nätpornografi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Online pornography; sex and cohabitation; gender equality; digitisation; equivalent schooling; Porr; nätpornografi; sex- och samlevnadsundervisning; jämställdhet; digitalisering; likvärdig skolutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om att införa ett porrfilter i skolor är i dagsläget starkt polariserad. Frågan om huruvida porrkonsumtion kan påverka människors beteende och inte minst sexuella föreställningar hos ungdomar är något som oroar flera. LÄS MER

 3. 3. PORREN OCH KURATORN : Balansgången mellan att uppmuntra och moralisera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Bergkvist; Ilenna Rosén; [2019]
  Nyckelord :porr; pornografi; kurator; Ungdomsmottagningen;

  Sammanfattning : Debatten om porr är i dagsläget starkt polariserad och frågan om huruvida porr kan påverka ungdomar är något som oroar flera. I det sociala arbetet hanteras frågan om sexualitet och porr när det gäller unga framförallt av kuratorer på Ungdomsmottagningen. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill vara fri att göra vad jag vill" : En diskursanalys av hur en porrskådis identitet konstrueras i en radiointervju

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Åsa Hassel; [2019]
  Nyckelord :identity; discourse; membership categorization analysis; pornstar; ponography; Conversation Analysis; radio interview; feminism; identitet; diskurs; membership categorization analysis; porrskådis; pornografi; samtalsanalys; radiointervju; feminism;

  Sammanfattning : Pornografi och dess verkningar är ett ämne som varit mer eller mindre aktuellt ända sedan 1960-talet. I huvudsak har två sidor identifierats historiskt: de som är helt emot porrens existens och de som anser att det är upp till individen om den vill konsumera porr eller inte. LÄS MER

 5. 5. Twitter, Tumblr, troll och porr : Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Emanuel Thorslund; [2019]
  Nyckelord :sociala medier; yttrandefrihet; informationsfrihet; censur; mellanhandsansvar; rättsinformatik; digitala rättigheter; grindvakter; neutralitet; ansvar; mellanhänder; informationsdistribution; plattform; medier; EKMR; Europakonventionen; RF; regeringsformen; EU-stadgan; Facebook; Twitter; Tumblr; YouTube; Instagram;

  Sammanfattning : There has, for the past few decades, been an increasing tendency from states to hold social media and other information intermediaries liable for the illicit or undesirable speech of their users. Much less debated, however, has been the question of intermediary responsibility for the freedom of speech and information of internet users. LÄS MER