Sökning: "porters diamantmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden porters diamantmodell.

 1. 1. Hamnkluster : En fallstudie av Gävle hamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pontus Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Kluster; Hamnkluster; Hamn; Gävle hamn; Diamantmodellen;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att utreda om en mellanstor svensk hamn kan beskrivas som ett hamnkluster. Studien presenterar Michael E. Porters teori om kluster som senare leder in på hans diamantmodell som teoretiserar drivet av konkurrenskraft och innovation i klustret. LÄS MER

 2. 2. Irlands konkurrensfördelar : En kvalitativ studie om den irländska modellens faktorer och dess betydelse för etablerade amerikanska multinationella företag i Galway, Irland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Frida Andersson; Frida Bladh; [2012]
  Nyckelord :Irland; konkurrensfördelar; multinationella; företag;

  Sammanfattning : Multinationella företag och utländska direktinvesteringar blev ett nytt fenomen efter slutet på andra världskriget. En revolutionerande globalisering började ta form där företag ökade sina marknadsandelar genom investering och flytt till nya marknader. Denna globalisering kom inte att ske på Irland förrän på mitten av 1960-talet. LÄS MER

 3. 3. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
  Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER

 4. 4. Konkurrenssituationen för den skånska grönsaksproduktionen

  L3-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Jeanette Lund; Camilla Lundgren; [2007]
  Nyckelord :konkurrens; konkurrenskraft; grönsaksproduktion; grönsaker; Skåne; strategi; statistik; utveckling; framtid; tomat; gurka; isbergssallat; lök; blomkål;

  Sammanfattning : The vegetable production in Sweden is concentrated to the very southern parts of the country. This is also were the major wholesalers are located. In recent years, there has been an extreme focus on price on the food market. As there are only a few big wholesalers and also very few food retail chains, these have a great impact on the producers. LÄS MER

 5. 5. Konkurrenssituationen för den svenska morotsbranschen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Elin Carlsson; [2005]
  Nyckelord :morotsbranschen; porter; konkurrenssitution;

  Sammanfattning : The Swedish carrot market is dominated by a few big companies and three of them stands for 50 % of the market. During the last twenty years the number of growers has decreased, the area and the harvest have increased. LÄS MER